Arkiv för augusti, 2014

Det är valår, det är en hysterisk partipolitisk cirkus just nu på gator och torg och på ett av torgen i Göteborg, ligger ett 30-tal människor och svälter ihjäl sig i desperation över att inte få lov att till fullo existera i någon del av världen. Detta går inte ihop.

Just nu pågår en hungerstrejk vid Olof Palmes plats vid Järntorget i Göteborg. Det är ett 30-tal palestinier som kämpar för sin rätt till asyl, en rätt de egentligen redan har fått erkänd via internationella konventioner, konventioner som den just nu sittande regeringen av någon anledning verkar tro sig stå över. Men denna hybris från sittande regering är inget nytt. Och några stora åtgärder från oppositionen syns faktiskt inte heller, kan jag tycka. Migrationsverket har svarat gruppen att de behöver minst två månader på sig för att se över det juridiska läget för de hungerstrejkades ärenden och gruppens svar i torsdags, den 21 augusti, blev att de nu även slutar dricka vatten, vilket har lett till att fler åkt in för akut vård i ambulanser och att man nu har en sjuksköterska som befinner sig hos gruppen under dygnets 24 timmar, redo att kalla in ambulans då medlemmar i gruppen kollapsar.

10547584_527959324003790_7287392804552467805_n
Ett av tälten där man hungerstrejkar just nu.

2011, då en stor grupp iranier hungerstrejkade på Gustav Adolfs torg i Göteborg, ställde Shadiye Heydari (S) en fråga i riksdagen till Tobias Billström (M), Svaret blev inte tillfredsställande, Billström svarade att han inte tänkte göra något, liksom man nu även valt att svara den hungerstrejkande gruppen palestinier vid Järntorget, Göteborg, då folk mailat frågor till regeringen.

Jag hoppas vi byter regering i valet och att vi inte ens behöver ställa några frågor till den nya regeringen och att människor inte skall behöva hungerstrejka för sin rätt till asyl. Men om det trots detta skulle ställas frågor av det här slaget, så hoppas jag innerligt att svaret kommer att ligga i en linje som efterföljer FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna.

Vänsterpartiets Christina Höj Larsen, är den politiker som vid förfrågan sagt sig vara beredd att ställa fråga igen vid riksdagens öppnande och hon har även besökt gruppen personligen, men jag hoppas att hon istället kommer att sitta i regeringen då och att fokus istället kommer att ligga på väsentliga förbättringar av flyktingmottagandet i Sverige och ett lossande av den strypsnara som högerregeringen lagt på asylpolitiken.

Här är frågan Shadiy Heydari ställde 2011:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Hungerstrejkande-flyktingar-fr_GY11507/

och här Billströms svar 2011, för 3 år sedan:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Hungerstrejkande-flyktingar-fr_GY12507/

Billström tänkte alltså inte göra någonting.

De som hungerstrejkade var desperata, några i gruppen – som var dubbelt så stor som den som just nu hungerstrejkar – hade väntat så länge som 12 år på uppehållstillstånd.

Länk till artikel i GP 2011, om den hungerstrejkande gruppen iranier:
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.620148-hungerstrejkande-till-sjukhus

Shadiye Heydari (S), är väl den S-politiker som besökt gruppen. Annars har Socialdemokraterna visat sig tämligen likgiltiga, t.o.m. när de hade konferens i Folkets Hus-lokalerna vid torget där hungerstrejken pågår, gick medlemmar ur det Socialdemokratiska partiet helt sonika förbi tälten, utan att ens bry sig om att kommunicera med gruppen. Pinsamt, Socialdemokrater! Men nu har Shadiye Heydari (S) ställt frågan igen:

2013/14:756 Flyktingar från Palestina
av Shadiye Heydari (S)

till Statsrådet Tobias Billström (M)

”Många palestinska papperslösa flyktingar har fått avslag på sina asylsökningar i Sverige.

Bland dessa asylsökande finns det personer som sedan 2006 de facto har bott i Sverige. De asylsökande/papperslösa anser sig vara berättigade till rätten till asyl. De menar att de både här i Sverige och i Palestina har varit flyktingar. Enligt dem själva har de trots oroligheterna i Palestina de nekats uppehållstillstånd i Sverige. Hur länge ska man leva som illegal flykting? Situationen är instabil och orolig i Palestina och av den anledningen kan de inte skickas tillbaka och inte ens polisen kan verkställa deras avvisning/ärende. Efter åtta år har de etablerat sig i det svenska samhället och bildat familj i Sverige.

Regeringen har möjlighet att fatta beslut om att se över situationen och överväga om Sverige ska låta de asylsökande stanna i Sverige på grund av den rådande situationen i Palestina.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tobias Billström följande. Är statsrådet beredd att överväga att se över situationen för palestinska papperslösa flyktingar?”

Och det går att följa frågans väg här:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Skriftlig-fraga-201314756-Fl_H111756/

….men just nu är det val och riksdagen är stängd så frågan lär förbli obesvarad än så länge.

Idag, den 23:e augusti, besökte Jonas Sjöqvist, ordförande i Vänsterpartiet, gruppen. Men då är han ju i Göteborg för att det skall vara valkampanjspepp i Majorna egentligen, så vad hans intention med själva den hungerstrejkande gruppen är, har han faktiskt inte bevisat till fullo i handling ännu, ett besök är alltid bra men det behövs mycket mer offensiv politisk handling för att lösa denna fråga, vill jag mena. Sådan handling ser jag inte hos någon av företrädarna för vår representativa demokrati. Några som kämpar hårt för att göra verkligen skillnad för gruppen, är väl i så fall det fåtal civilpersoner som kämpar för gruppen på den juridiska arenan och rent praktiskt, med att föra ständig dialog med myndighetsrepresentanter, media och politiker.

Men det behovs något mer än besök av politiker i valkampanj och att tjänstemän från Migrationsverket kommer bärande med vattendunkar till denna grupp.

10481889_527054134094309_8472030937062908424_n
Två tjänstemän från Migrationsverket kommer med vatten istället för bra beslut.

Det behövs en dialog med sittande regering och Migrationsverket och den dialogen behöver kommuniceras till den hungerstrejkande gruppen och även faktiskt till övriga folket, för att vi alla skall kunna känna hopp om det aldrig mer ska behöva gå till så här. Flyktingar ska helt enkelt inte behöva ligga och svälta ihjäl för att få sina mänskliga rättigheter erkända! Det är under allt som en civiliserad demokrati förväntas leva upp till!

Vi hamnar alla i skuggan av kampen för en plats i riksdagen just nu, verkar det som. Och jag ställer mig frågan till politikerna just nu: Och ni vill alla ha……folkets röst? Men har ni förtjänat den? Och mitt eget svar på frågan är: Så länge jag som enkel medborgare inte kan se, att ni gör konkret skillnad för mina hungerstrejkande kamrater på torget, så förtjänar ni inte min röst.

10013748_527989417334114_6061918765984849648_n
De palestinier som just nu, i augusti 2014, hungerstrejkar vid Olof Palmes plats, Järntorget, Göteborg.

Alltså: Klarar ni inte av att göra skillnad för de mest utsatta i det här samhället, så förtjänar ni inte en plats i landets ledande skikt. Då förtjänar ni inte en plats i regeringen. Dags att bevisa er, politiker!

Hanna Tellholt
Asylrörelsen
Göteborg den 23 augusti 2014

Länk till gruppens egen sida på Facebook:
https://www.facebook.com/PalHungerstrejk

Video på YouTube om gruppen:
https://www.youtube.com/watch?v=qciZENEO-gI

Länkar till artiklar och reportage om hungerstrejken:
http://rsgoteborg.wordpress.com/2014/08/12/asylsokande-palestinier-i-hungerstrejk-vid-jarntorget-goteborg/

http://www.internationalen.se/2014/08/palestinier-hungerstrejkar-for-uppehallstillstand/

http://goteborg.etc.se/nyheter/de-hungerstrejkande-har-slutat-dricka-vatten

http://feministisktperspektiv.se/2014/08/22/hungerstrejkande-palestinier-vill-ha-ett-liv-nu/

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2459975-palestinier-redo-att-strejka-till-dods

http://www.goteborgsfria.se/artikel/114972

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=5934135