Arkiv för maj, 2015

Uppdatering 150503: Artikel i Guardian: 17 dödade i 2 bilbombsattacker i Baghdad lördagen den 2/5.
http://www.theguardian.com/world/2015/may/02/iraq-car-bomb-attacks-baghdad

Idag är det den 1:a Maj. Den dag då vi firar den internationella solidariteten och arbetarklassens kampenhet och firar arbetarrörelsens hårt framarbetade framgångar. Själv väljer jag idag att skriva om avsaknaden av internationell solidaritet.

Det är väldigt tyst i Sverige vad gäller flyktingpolitiken just nu och vad gäller stopp av deportationer. Borta verkar de lyckade blockadernas tid vara. Vi hade tidigare några år i Asylrörelsen med lyckade blockader och aktiva stopp av deportationer. Nu är det sällan tvångsdeportationer stoppas, annat än genom en advokats faxande av papper i sista stund och någon enstaka gång sker ett under. Folk åker sällan ut till förvaren vid demonstrationer och aktioner, utan verkar föredra att följa dem via sociala medier. Detta utnyttjar maktapparaten, som till slut verkar komma undan med vilka fulgrepp som helst på de som söker asyl i Sverige idag. Ska vi verkligen låta dem göra det?

Den senaste personen i raden av alla de jag mött, som blivit utsatt för maktmissbruket, är Raad Alaa Al-din, sitter just nu är inlåst på förvaret i Sagåsen, Kållered, Göteborg. Raad Alaa Al-din har varit i Sverige i snart 8 år. Han har läst på Erik Dahlbergsgymnasiet och skött sin skolgång mycket bra. Han har en jättefin flickvän och han har också ett fast arbete på Arla i Jönköping. Han har ett mål med sitt liv och det är att bygga upp sin tillvaro och sig själv i syfte att leva ett konstruktivt och rikt liv och han har hela tiden hållit sig på spåret. Hade allt gått som han förberett och planerat för, hade han inte blivit utvisad efter sitt avslag på ansökan om uppehållstillstånd, utan han hade växlat över till att leva med arbetstillstånd, allt var förberett.

raad
Raad Alaa Al-din

Jag vill förtydliga detta: Raad var alltså redo på att få avslag, eftersom Sverige av någon anledning som är totalt obegriplig, försöker deportera människor till ett land som är i totalt sönderfall, men han var trots detta redo och hade förberett all nödvändig dokumentation för istället växla över till arbetstillstånd. Och det hade kunnat fungera utmärkt om bara Migrationsverket meddelat honom hans beslut brevledes, personligen, såsom man tidigare gjort för sina klienter. Och när klienten får detta har kutym tidigare varit att han skickar in ett underskrivet delgivningskvitto med bevis på att han sett beslutet. Delgivningskvittot postas med standardpost och när det ankommer till Migrationsverket diarieförs att det kommit in och man har därmed en slags bevis på att klienten är underrättad om beslutet.

Så har inte skett i Raad fall, eftersom det nu faller det sig, som ni kan se i intervjun med hans tidigare advokat i ett reportage från SVT i länken nedanför här, att tjänstemännen på Migrationsverket är ”förtjusta i e-post”!!! Och de är ”förtjusta i” att maila till de juridiska ombuden bara, inte klienterna! (Alltså, här vill jag förfalla lite till att utbrista i ett möjligen förortsmässigt: W.T.F! Men så är jag ju också från ”orten”, så någon gång ska väl det få glimta igenom.)

Detta är en historia av ännu en byråkratisk misshandel från Migrationsverkets sida. Ett byråkratiskt procedurfel som leder till att en ung skötsam människas hela tillvaro rasar och i där han även i slutänden riskerar att förlora sitt liv.

Jag har tidigare berättat om sådana här procedurfel som och illvilliga tolkningar som Migrationsverket gör och fortsätter göra. Det kan närmast liknas vid en slags byråkratisk misshandel med dubbelbestraffning, damn you if you do and damn you if you don’t. Hur du än gör kommer du att bli misstänkliggjord alternativt negligerad, hur som helst har du ingen chans.

Jag har tidigare berättat om Sheikh, 29 år från Bangladesh, som varit i Sverige i 5 år, hade fast arbete och som läste svenska en del av dagen och då kompenserade för detta genom att ta ett till arbete för att få ekonomin att gå ihop. Så ambitiös får man inte vara för Migrationsverket, det måste vara en inkomst, man får inte ha två. Fråga mig inte varför. Jag har även berättat om Alexander Arutyunyan, 23 år, med 9 år i Sverige, som hade fast arbete, ojämna utbetalningar av inkomsterna där Migrationsverket inte lät honom räkna snittinkomsten. Jag har även berättat om Ahmad Karamyar från Iran, där arbetsgivaren gick i konkurs, ny firma tog över. Ahmad var kvar som personlig assistent hos samma brukare hela tiden. Hans dagliga jobb förändrades ingenting, det var bara skylten på arbetsgivarens dörr som byttes ut. Det godkändes inte av Migrationsverket. Dessa 3 personer är numera utvisade från Sverige. Hårt arbetande människor, vars enda mål har varit att sköta sig och bygga upp sin tillvaro och sina liv, kunna arbeta och försörja sig som samhällsnyttiga och att, iallafall förhoppningsvis så småningom, även kunna få bli medborgare i detta så kallade fantastiska land. Men sådana människor blir utvisade från Sverige idag. Efter att ha levt fullkomligt fungerande liv så länge som upp till 9 år! Är det rimligt?

För övrigt vet även en person som levt här i Sverige så länge som upp till 13 år utan att få klart sitt case, och det är Atta Karimi, även honom har jag tidigare bloggat om. Han har blivit utsatt för tortyr då han tillhör ett i Iran förbjudet parti. Nu till slut hoppas vi att hans case går igenom, han har nu äntligen beviljats prövningstillstånd efter lång kamp på den juridiska arenan. Så det är vi visserligen glada för. Men skall det verkligen behöva ta 13 år för en sådan sak? Är det rimligt?

Och nu har vi Raad Alaa Al-din i förvar i Sagåsen, Kållered, Göteborg. Vad är hans misstag? Inget. Han har själv inte missat någonting! Det är Migrationsverket som inte har delgett honom svar på hans ärende, så att han kunde överklaga i tid! Migrationsverkets handläggare mailade (!) istället svaret till en allmän mailbox vid den advokatbyrå som Raads dåvarande advokat arbetar på och detta gjorde de under storhelg! Misstaget har öppet erkänts i media men ingen har behövt stå till svars för misstaget, här i SVT:
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/jonkoping/advokatmiss-gor-att-raads-alaa-al-din-utvisas-till-irak

Vad tänker man göra sedan? När misstaget upptäcks? Är det någon som tänker be Raad själv om ursäkt och ge honom en ny möjlighet så att situationen styrs upp här? Nej, inte ett ljud. Processen rullar på skrämmande maskinlikt, trots det flagranta misstaget och man kör över människan totalt. Man tar ifrån honom hela hans tillvaro och man låser in honom på ett förvar. På förvaret kastas han sedan mellan hopp och förtvivlan, luddiga besked, försök till överklagande som inte ens verkar läsas igenom utan habituellt och ignorant avslås nästan direkt då det anlänt till myndigheten.

Hur ser det då ut i Baghdad, Irak, dit Migrationsverket nu tänker tvångsdeportera Raad? Området som Raad kommer ifrån heter Al-Mansour. Ja, så sent som i torsdags denna vecka, gick ordföranden för EU’s enhet för humanitär hjälp, Jean-Paul Brouwer, ut i media och varnade för att det humanitära läget i Irak går mot ökad katastrof samt att det i samband med detta kommer att uppstå en ökad brist på resurser för nödhjälp. Bara några timmar efter detta följde en våg av bomber i Baghdad. Den största av dem i området Al-Mansour, meddelas ha dödat mellan 5-7 personer och skadat minst 12 personer. Totalt dödades under det dygnet 21 personer i Baghdad. Jean-Paul Brouwier menade att världen tillfälligtvis verkar ha glömt bort Irak, bland världen alla kriser. Faktum är alltså att läget i Irak tenderar att eskalera till ett, om möjligt, ännu värre läge. Artikel på Rudaw.net:
http://rudaw.net/english/middleeast/iraq/300420152

Artikel i IraqiNews om bilbomben i Al-Mansour:
http://www.iraqinews.com/iraq-war/car-bomb-kills-7-wounds-15-west-baghdad/

Även i New York Times publicerade en kortare artikel:
http://www.nytimes.com/2015/05/01/world/middleeast/iraq-bombings-follow-aid-officials-warning.html?partner=rss&emc=rss&_r=0

I DN publicerades en artikel om bilbomber under måndagen:
http://www.dn.se/nyheter/varlden/minst-19-dodade-av-bilbomber-i-bagdad/

Utrikesdepartementet avråder från resor till Irak och själva vågar vi inte ens skicka folk till konsulaten. Hur går det ihop med att man tvångsdeporterar till Irak?
http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Bagdad/Reseinformation/Reseinformation-Irak/

Röda Korset kritiserade senast 2010 deportationer till Irak. Man krävde då: ”att Sverige stoppar alla återsändanden till Irak tills dess att Europadomstolen slutgiltigt klarlagt rättsläget.” Har Europadomstolen gjort det nu och egentligen någonstans påstått att det plötsligt är okej att deportera till Irak?
http://www.redcross.se/teman/irak/vi-protesterar-mot-att-sverige-ater-avvisar-irakier/

FARR‘s hemsida kan man läsa följande: ”FN:s flyktingorgan UNHCR avråder nu från tvångsutvisningar till Irak. Enligt UNHCR har de flesta från Irak skyddsbehov. I den nuvarande humanitära krisen anser UNHCR dessutom att irakier inte ska återsändas till flykt inom landet. Detta ställningstagande går stick i stäv med det rättsliga ställningstagande om Irak som Migrationsverket publicerade den 20 oktober. Enligt detta blir det inget generellt stopp för utvisningar ens för personer från de värst drabbade områdena, eftersom en del av dem fortfarande kan klara sig i internflykt. Men Migrationsverket öppnar för att personer med utvisningsbeslut kan få en ny prövning.”
http://www.farr.se/sv/lag-a-praxis/aktuellt/895-rattsligt-stallningstagande-om-irak

FARR nämner Migrationsverkets rättsliga ställningstagande Irak – RCI 16/2014 – här är det:
http://lifos.migrationsverket.se/nyhetsarkiv/2014-10-20-rattsligt-stallningstagande-angaende-situationen-i-irak—rci-16-2014.html

Det rättsliga ställningstagandet från Migrationsverket, alltså de generella juridiska riktlinjer som zombierna till tjänstemän vid Migrationsverket sedan arbetar efter, är som vanligt ömsom vin, ömsom vatten. En serier skrivningar som för en vanlig människa kan upplevas som fullkomligt abstrakt och förvirrande. För mig blir t.ex. när man försöker ordbajsa om graden av dödlighet i konflikter, något som jag inte till slut kan ta till mig, så verklighetsfrånvända är ordvalen. Som jag ser det, och som jag får berättat för mig om och om igen av mina vänner som tvingats fly från farliga länder så är det så här: Farligt är farligt. Bilbomber dödar. Man kan inte säga att en bilbomb är relativt dödligt och man bör inte vistas någonstans i närheten av dem. Men Migrationsverket har i princip alltid med en slags verbala blöta filtar över potentiellt dödliga situationer och man skriver för övrigt även trams om internflyktsalternativ som enbart är teoretiska konstruktioner och sällan i verkliga livet möjliga. Ingen av dem som gjort dessa skrivningar skulle klara sig själva i Baghdad i ens en vecka så varför vill de deportera folk dit då?

Och det är inte bara det rättsliga ställningstagandet som innehåller abstrakta och negligerande skrivningar. Jag har även fått läsa delar nu av Raads beslut. Även där kan man se de formuleringar som ofta används och som vanligt känns läsningen som en rent slag i ansiktet, även för den som inte ens är drabbad av det inhumana beslutet. Det spelar ingen roll hur mycket bevisning en människa lägger fram, Migrationsverket misstänkliggör och negligerar, blundar aktivt för omständigheter som till och med en 5-årig begriper.

För den som vill fördjupa sig, finns även Amnestys årsrapport om Irak. Den visar ett Irak i fullständig söndring och sammanfall som en konsekvens av inbördes stridigheter mellan olika grupperingar i konflikt (sunni-shia, IS), konflikten mellan Kurdistan och Irak osv.
https://www.amnesty.se/nyheter/amnestys-arsrapport/landavsnitt/irak/

Men man måste inte läsa allt för att begripa hur farligt det är att vistas i Baghdad. Man behöver bara Googla på ”Bagdad bilbomber” och sedan välja alternativet ”bilder”, så ser man hur det ser ut. Någon som vill resa dit?
https://www.google.se/search?q=bilbomber+bagdad&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=
X&ei=bXxDVazTC8KosgHJ_IHIBg&ved=0CAgQ_AUoAg&biw=
1366&bih=635

Och jag säger det igen: Farligt är farligt. Bara så. Man behöver inte en fet rapport på 100 sidor för att fatta det. En människa som kommer från ett så sönderbombat land som Irak skall inte behöva utföra rent akrobatiska procedurer för att få det skydd denne helt uppenbart förtjänar. Så: Varför försöker Migrationsverket deportera människor till Irak just nu? Och: Vart har den internationella solidariteten tagit vägen?

Stoppa omedelbart deportationen av Raad Alaa Al-din!

Göteborg den 1 maj 2015
Hanna Tellholt
Asylrättsaktivist

migrationisnotacrime