Arkiv för april, 2016

Ja, ingen kan påstå att kampen för mänskliga rättigheter ligger nere bara att regeringen försöker ta mental paus och juridiskt-konstitutionellt skamgrepp på flyktingfrågan. Tvärtom. Helgen som gick i Göteborg, var hektisk om man är intresserad av asylrätt och mänskliga rättigheter. Det blir många länkar och hänvisningar i detta långa blogginlägg, så du som läser får klicka vidare på det som är intressant för dig.

Heldag med Rosengrenska
Återigen hölls lördagen den 23 april vid Världskulturmuséet i Göteborg, ett heldagsseminarium med Rosengrenska. Programmet återfinns i sin helhet på FB-eventet, här är länk: https://www.facebook.com/events/1704096043139535/

Man tog upp bl.a. följande
Det faktum att Statskontoret följer upp hur lagen om vård till personer utan tillstånd implementerats och fungerar. Man konstaterar att de flesta får vård men att det fortfarande råder en okunnighet om den nya lagen ute i det reguljära sjukvårdssystemet, här är länk till rapporten: http://www.statskontoret.se/nyheter/de-flesta-papperslosa-som-soker-vard-far-vard/

Sjuksköterska Elisabeth Frydén Lange, psykolog Lina Lönnberg och tandläkare Sara Rangmar gav en nulägesrapport från Rosengrenska, där man berättade lite närmare om Rosengrenskas erfarenheter och iakttagelser av vad som fungerar bra och vad som fortfarande behöver förbättras. För mig som följt Rosengrenska en längre period blev det tydligt att det emotionella behovet av Rosengrenska kvarstår för många, är man utsatt väljer man ofta att fortsätta att vända sig till de man litar på, så även om de numera blir hänvisade till och mottagna av den vanliga vården, vill många fortsätta komma till mottagningen och träffa både personalen där och sina vänner i liknande situationer. Man har dock från mottagningens sida övergått till att mer och mer hänvisa till den reguljära vården och att ge råd om vart folk skall vända sig. Råd för patienter finns även på Rosengrenskas egen sida, här är länk: http://www.rosengrenska.org/for-papperslosa/

Louise Hansen, som studerar sista terminen på läkarprogrammet, berättade om sitt examensarbete, där hon undersökt hur lagen om vård till personer utan tillstånd (2013:407) uppfattas av vårdpersonal och hur den implementerats. Hennes rapport heter ”Health care professionals’ perception of the new health care services law for undocumented migrants (Lag (2013:407)” och jag hoppas att man kanske sätter ut den på Rosengrenskas egen hemsida också. Det blev tydligt då hon redogjorde för sina resultat att det finns ett stort behov av fortbildning av sjukvårdspersonal om den nya lagen och en grupp som kan vara lämplig för insatser där är sjuksköterskor och de som arbetar i reception, då de ju ofta jobbar direkt med patienterna. Det blev också tydligt av mätningar som Louise Hansen gjort, att de som var intresserade verkade kunna mer i frågan.

Sedan vill jag här lägga till, att det är min personliga åsikt att även vårdadministratörer och medicinska sekreterare är viktiga men av någon anledning omnämndes endast receptionister i presentationen, men att det är möjligt att det förklaras i själva rapporten. Samt det är även min personliga åsikt att det är arbetsgivarens ansvar att fortbilda sin personal och frågan om kunskap om hur vård av papperslösa skall skötas och hur den skall administreras. Det får inte bli utlämnat till den enskilde anställde och huruvida den är intresserad, att fortbilda sig i denna viktiga fråga, samt att det är mycket möjligt att även dessa mina åsikter återges i rapporten. Ville bara passa på att tycka lite här också, eftersom det är min blogg. 🙂

Vid 11-tiden denna seminariedag, berättade Johan Melander Hagborg, leg psykolog vid Rädda Barnen, om Traumabehandling för barn på flykt. Han tog upp lite om de metoder för psykologiska och psykosociala behandlingsinsatser som Rädda Barnen erbjuder barn och familjer. Han berättade om Child Parent Psychotherapy (CPP) Traumafokuserad KBT (TF-KBT) och nämnde lite om TMO – Traumamedveten omsorg. Johan beskrev sitt arbete som att, även om barnet har problem med konsekvenser av trauma, så handlar ofta behandlingen om att även integrera föräldrarna i behandlingen, då ju barnet befinner sig i ett beroendeförhållande gentemot sin/sina föräldrar och inte klarar sig på egen hand och att det som händer föräldern ofta både direkt och indirekt påverkar barnet. Det var mycket som var intressant i Johnas föredrag, men det blir för långt att återge i denna blogg. För dig som villl veta mer, finns det en mycket bra Poddradioserie som heter ”Mellan Stolarna” och som görs av Rädda Barnen och här följer 3 länkar:
1) I den första länken återfinns en allmän presentation,
2) i andra länken – avsnitt 4 – berättar man om TMO – Traumamedveten omsorg och
3) den tredje sista länken här i bloggen – avsnitt 8 – berättar man om Traumafokuserad KBT (Kognitiv BeteendeTerapi).

1) https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/mer-om-vad-vi-gor/centrum-for-barn-och-ungdomar/mellanstolarna/
2) https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/mer-om-vad-vi-gor/centrum-for-barn-och-ungdomar/mellanstolarna/avsnitt-4-traumamedveten-omsorg/
3) https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/mer-om-vad-vi-gor/centrum-for-barn-och-ungdomar/mellanstolarna/avsnitt-8-traumabehandling/

Något som ofta påpekas av flera som jobbar med traumabehandling, är det ändå inte finns en enda, allena saligggörande metod, utan att det ofta blir en mix av flera metoder och att man individualiserar behandlingen utifrån klientens behov och nuläge sett ur flera aspekter. Traumabehandling är en multidisciplinärt område där också nya rön hela tiden kommer fram, så det är ett stort och komplext område.

Från Bergsjöns församling, deltog på seminariet Ann-Sofie Olsson, diakon, och hon berättade om sina erfarenheter av att arbeta med barn som lever i papperslösa familjer. Bergjöns församling, som bedriver en oerhört mångfascetterade verksamhet och där man i både ord och handling lever upp till det kristna budskapet, att hjälpa sin nästa. Kyrkan är väl värd ett besök! Länk till Bersjöns församlings hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/bergsjon/

Lars H Gustafsson, barnläkare och medlem av Barnombudsmannens expertråd samt av Svenska Barnläkarföreningens arbetsgrupp för flyktingbarn, är huvudförfattare till boken ”Möta barn på flykt – enkel handbok för alla” och delade med sig av sina erfarenheter om vad som är bra att tänka på i mötet med barn på flykt. På UNICEF:s hemsida kan man ladda ner handboken och man kan även beställa den gratis därifrån, här är länk: https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/mota-barn-pa-flykt

”Bli inte hopplösa” – En studie om flyktingbarns vardagsstrategier i en papperslös situation – presenterades av Åsa Smith, filosofie doktor och socialantropolog, tillsammans med Henry Ascher, professor i folkhälsovetenskap, docent och överläkare i barnmedicin samt medicinskt ansvarig för Rosengrenska Stiftelse. Man delgav sina resultat av forskningsprojektet kring papperslösa barns vardagsstrategieer, länk till vidare info: http://www.rosengrenska.org/2016/04/13/unik-studie-av-papperslosa-barn/

För dig som vill veta mer, så finns en Poddradiosändning på Arenagruppens sida, där Henry och Åsa berättar vidare om sin forskning, här är länk: http://www.arenaide.se/2016/04/22/radslan-for-att-bli-upptackt-sa-lever-papperslosa-barn-lyssna/

Jag vill också rekommendera ett kort föredrag av Henry Ascher från Forte Talks som hölls vid Nacka Strandmässan den 8:e mars i år, och det finns även på UrPlay fram till den 16:e oktober. Här sammanfattar han på 20 minuter viktiga punkter i sin forskning. Föredraget rekommenderas varmt!
Här är länk till föredraget: http://urplay.se/program/194839-ur-samtiden-forte-talks-2016-mellan-det-forflutna-och-framtiden

Det var allt från Rosengrenskas heldag.

Och mitt i allt detta, begav jag mig ner till Gustav Adolfs torg här i Göteborg en stund. Vi samlades på torget i något som kallades Folket Motdemonstration, här är länk till FB-eventet:
https://www.facebook.com/events/982699338446699/

Vad jag vill att folk lägger märke till här, är talarlistan för ”Folket demonstration”, som presenteras i ett inlägg på eventet för Folkets Motdemonstration (alltså länken ovan), den 22/4 kl 9:55. Jag cut/pastear inte in den här, utan det är bara att klicka på länken ovan, scrolla lite i eventet fram till inlägget och läsa där, folks, så ser ni vilka som döljer sig bakom de anonymiserade, bleka skyltar. Vi störde så gott det gick, eftersom många av oss antirasister, ser det som en frihet att slippa höra deras sketna budskap. Vi som demonstrerade i Folkets Motdemonstration framställdes som vanligt som om vi var de som var huliganer och bråkmakare, det var den vanliga demoniseringen av de goda krafterna, men vi är vana. GP hävdade att stämningen var hätsk och så lever den tröttsamt borgerliga tidningen vidare genom att få publicera ett antal flashiga bilder av oss och här är de gratis då: http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/h%C3%A4tsk-st%C3%A4mning-vid-folkets-demonstration-1.192715

På söndagen den 24:e april, var det Folkkampanj för asylrätt som höll en manifestation i Brunnsparken, här är länk till FB-eventet: https://www.facebook.com/events/1732550490362665/

Där var talare från Ingen Människa Är Illegal, Tillsammansskapet och Refugees Welcome Göteborg.

13077059_876207405841578_2251999442848686181_n
Foto: Marwan Mtawea

Folkkampanj för asylrätt har just nu ett upprop som man kan skriva på och som pågår fram till den 11 juni. Man har hittills fått in 3746 namn på papperslistor, utöver namnen på den elektroniska namninsamlingen, där man fått in 44616 underskrifter, och man kommer att överlämna alla listor till Sveriges riksdag innan förslaget på den nya lagen skall behandlas. Mer om detta finns att läsa på Folkkampanj för asylrätts egna hemsida, här är länk: http://www.folkkampanjforasylratt.se/

Jihad Eshmawi, palestinsk flykting från Syrien, deltog i söndagens manifestation för rätten till asyl, berättade sin egen historia och hans eminenta tal filmades på följande video av Nicolas Sahlqvist: https://www.youtube.com/watch?v=RXKxdmvhJP4

Jihad – vars namn inte behöver betyda väpnad kamp om nu någon skulle vilja tro det, utan snarare i sin korrekta tolkning syftar på den inre, själsliga kamp som varje troende utkämpar med sig själv gentemot Allah – beskriver en av de många riskerna med det nya lagförslaget – att återförening av familjer kommer att försvåras om lagförslaget går igenom. Han påpekar även i början av sitt tal något som är mycket riktigt och det är:
1) att det finns många flyktingar på den här jorden och
2) att det egentligen är mycket få av dem som är här i Sverige samt
3) det mycket viktiga budskapet: Att flyktingar alltid kommer att finnas.

Jag låter hans budskap få avsluta detta långa blogginlägg och tackar dig som hade tålamodet att läsa ända hit och inte gick vilse i djungeln av länkar denna gång. Tack! Kampen för rätten till asyl fortsätter!

Hanna Tellholt
Asylrättsaktivist
25 april 2016
Göteborg

Annonser