Arkiv för november, 2018

#AfghanistanIsNotSafe
#StopDeportationsToAfghanistan

Imorgon, måndagen den 19:e november, planeras en ny, stor gruppdeportation till Afghanistan. Det är så många som 48 personer, varav ett 10-tal personer till det särskilt krigsdrabbade området Ghazni, där redan 1000-tals personer befinner sig på flykt från talibanernas terror.

30264516_10215241321967794_795916646072975360_n

Organisationen FARR – Flyktinggruppernas Riksråd – rapporterar på sin sida att man varit i kontakt med Afghanistans inrikesminister, som blivit förfärad över Sveriges planer på att deportera personer till ett så utsatt område som Ghazni (1).  Det rapporteras om att stridigheter pågår just nu i Malistan och Jaghori, att många från området Ghazni tagit sig till Daykundi och att regeringens egna hjälpsändningar inte når fram till Ghazni. Så varför skall Sverige försöka deportera personer dit?

Just nu hörs olika siffror, men man räknar att så många som 13 olika områden befinner sig under talibanernas våld just nu. Från provinsen Jaghori beräknas 300 ha skadats i de senaste offensiverna och över 1000 familjer befinna sig på flykt. Enligt siffror från konflikdatabasen UCDP beräknas så många som 8400 personer ha avlidit i konflikter enbart det första halvåret i Afghanistan, enligt ett reportage av SVT (2), där man även spekulerar framåt om att kriget i Afghanistan troligen kommer att gå om kriget i Syrien, om man räknar till ”blodigheten” i det. Det är alltså inte en tillfällig, övergående konflikt. Det är en eskalerande, potentiellt dödlig konlikt för vem som helst som beger sig till Afghanistan i detta läge. Så varför deporterar det svenska Migrationsverket människor dit?

Tisdagen den 4:e september bestämde sig det finska migrationsverket – Migra – för att tillfälligt stoppa deportationerna till Afghanistan. (3) Detta beslut var baserat på UNCHR:s senaste rekommenderade riktlinjer gällande Afghanistan, från den 30:e augusti, där varken Kabul eller internflyktalternativ ansåg säkra nog för återvändande. Det ryktas om att stoppet bara var tillfälligt och att deportationerna till Afghanistan åter tagits upp även av Finland, men kunde de tidigare genomföra ett stopp så kan de göra det igen. Och så kan även Sverige. Om viljan finns.

Sverige svarar ofta i dessa sammanhang, att man rör sig med individuella bedömningar av ärenden och – därför (så lägligt! *ironi*) inte kan uttala sig om enskilda ärenden, att man använder sig av internflyktsalternativ och att man – av någon högst oklar anledning anser sig vara oförmögna att uppgradera sina juridiska riktlinjer så att de motsvarar de objektiva förhållandena i landet Afghanistan. Detta är standardsvar som det svenska Migrationsverket upprepar in absurdum: det är det individuella bedömningarna och det är det ständiga – i realiteten icke befintliga – internflyktsalternativen. Man kan ställa sig frågan om det spelar någon roll för Migrationsverket om de alternativ som framhålls är realiserbara eller om allt handlar om enbart vara en del av EU:s deportationsapparat. Och det är verkligen dags nu att Migrationsverket tar in verkligheten i Afghanistan och uppgraderar sina juridiska riktlinjer så att de matchar det objektiva, försämrade säkerhetsläget.

UNAMAS rapport från den 7:e oktober (4), berättar att nästan hälften av alla olyckor från konfliktrelaterat våld, drabbar civilbefolkningen. Man rapporterar om en ”oskälig och oproportionerlig” användning av så kallade IED:s – Improvised Explosive Devices – hemmatillverkade bomber – som regeringsmotståndare låter explodera bland civilbefolkningen i syfte att öka på graden av terror.  En ökning, alltså.  Och det är ju också väntat, detta är inget som världssamfundet borde förvånas över. Detta har man rapporterat redan 2014, att det då fanns en stor risk för att våldet skulle öka, iockmed att skyddsstyrkorna drog sig tillbaka. Och det gjorde det.

På plats i Afghanistan jobbar Abdul Ghafoor med sin organisation AMASO – Afghanistan Migrants Advice Support Organization (5) – med att på olika sätt hjälpa återvändande till Afghanistan och rapportera om läget i Afghanistan. Organisationen bildades 2014 och man har tidigare förutom att ge råd och vägledning, även kunnat hjälpa med boende och mat i de fall återvändeersättningar uteblivit (och det har de ofta gjort). Men EU:s deportationsmaskineri har på senare tid orsakat sådant tryck på organisationen att man tvingats börja säga nej till de som söker just sådan hjälp och många tvingas försöka klara sig på egen hand efter att först ha fått bo en kort period vid det enkla hotell man först hänvisas till, ett hotell i Kabul som numera också är ett av självmordsbombarnas mål. Ja, ni läste rätt. Ja, även utanför hotellet exploderar bomber. Vad gör Migrationsverket åt saken? Ordnar man annat boende? Tar man ens in rapporteringen om detta, från de tvångsdeporterade? Undertecknad har inte sett någon som helst åtgärd mot detta förhållande från Migrationsverkets sida.

Alltså: Även Sverige har skrivit under artikel 33 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Denna artikel säger att man inte har rätt att förvisa en människa till ett land där denne riskerar fara för sitt eget liv. Detta är principen om ”Non refoulment” (6) och denna princip bryter Sverige ständigt mot.

Vid Märsta på måndag, från kl 10.00 fram till ca kl 19, kommer bland annat organisationen Ung i Sverige (7) att befinna sig på plats och med gemensamma krafter försöka stoppa denna deportation. Man vill uppmana alla som kan att bege sig till Märsta och göra motstånd nu.

Att det svenska Migrationsverket i ett sådant här läge bestämmer sig för att deportera 48 personer till Afghanistan, är en stor skam och det bör inte få ske. Om inte vår regering och riksdag har vett och förstånd att inse vad krig är, om Migrationverket vägrar öppna ögonen, då finns det bara ett alternativ kvar, och det är att vi som civilbefolkning gör motstånd mot denna galenskap. Vi ska inte tillåta att en enda person tvångsdeporteras till Afghanistan nu!

Därför: Alla till Märsta! Stoppa deportationen till Afghanistan nu på måndag! 

Hanna Tellholt
Aktivist
Göteborg 18:e november 2018
För vidare länkar gällande Afghanistan, se även min egen länklista på FB (punkt 8 på länklistan nedan).

Länkar:
1) FARR 181116: Utvisade i livsfara – stoppa transporten till Afghanistan!
https://www.farr.se/sv/aktuellt-a-press/notiser/1653-utvisade-i-livsfara-stoppa-transporten-till-afghanistan?fbclid=IwAR24FsyGfo8ShdR-TKKd0M2H3M5nI7nCKXidwWKgACocnpSM54NNy16Z-Xg

2) SVT 180917: Kriget i Afghanistan kan räknas som världens blodigaste
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/afghanistan-tros-bli-blodigare-an-syrien

3) Tidningen Dagen 180906: Finland stoppar alla utvisningar till Afghanistan
https://www.dagen.se/nyheter/finland-stoppar-alla-utvisningar-till-afghanistan-1.1198325

4) 181007: UNAMA SPECIAL REPORT ON INCREASING HARM TO CIVILIANS FROM IEDS
https://unama.unmissions.org/unama-special-report-increasing-harm-civilians-ieds?fbclid=IwAR134VDdIdVZx278fEWjmYgCzesdCegrrAFh81kccYwLhDNq1eMptKAYiZo

5) AMASO – Afghanistan Migrants Advice Support Organization – Organisation på plats i Kabul som rådgivning och stöd till återvändande till Afghanistan
https://www.facebook.com/Afghanistan-Migrants-Advice-Support-Org-195295217167437/

6) Wikipedia – Principen om non-refoulement
https://sv.wikipedia.org/wiki/Principen_om_non-refoulement

7) Aktion av Ung i Sverige: Vi stoppar utvisningen 19/11 i Märsta!
https://www.facebook.com/events/282759309014639/

8) Länklista Afghanistan, på min egen FB-sida, uppdaterad 181118

Posted by Hanna Lucia Tellholt on Thursday, October 17, 2013

Annonser

181106 kl 11.00: Och idag har man alltså kallat till möte. Ur Pressmeddelandet:
Fredag 2 november har 6 tält slagits upp Bredkilsbacken 1 i Solna. Där bor personer som nu har vräkts från sina hem. Alla boende i modulbostäderna, omkring 200 personer, som för två år sedan anvisades boende i Solna kommun utifrån bosättningslagen (SFS: 2018:38), kommer att vräkas den närmaste tiden. Syftet med bosättningslagen var att ge nyanlända möjlighet att snabbare etablera sig i samhället.
En av de drabbade är Rami som flytt från Syrien pga kriget, och som har bott i Solna kommun i två år. Han säger att det dom vill är ”att bo kvar här åtminstone, vi är människor. Vi behöver bo här. Vi jobbar, andra går på utbildningar. Dom vill ha någonstans att bo. Kommunen sa att vi måste skaffa oss boende själv. Vi pratade med en person på kommunen som har ansvar för etablering och för integration, den sa: ‘vi har tagit emot er i två år sen måste ni klara er själva, vi kan inte göra något åt det’.”
Lagen innehåller dock inga direktiv för huruvida kommunerna får begränsa boendetiden eller ej, och på andra håll i landet har kommunerna tagit ett större ansvar. Sveriges allmännyttiga bostadsförenings bransch- och intresseorganisation, SABO, konstaterar att det enligt länsstyrelserna varit ”regeringens intentioner att kommunerna ska erbjuda permanent boende i möjligaste mån, då lagen syftar till att hjälpa människor till en snabbare etablering i samhället”. Om fler kommuner tar efter Solna hotas tiotusentals nyanlända att hamna på gatan.
De före detta boende på Bredkilsbacken befinner sig nu i en desperat situation, och många fler kommer att vräkas den närmaste tiden. På frågan om vad dom behöver hjälp med säger Rami: ”Att tänka på oss på ett mänskligt sätt, vi är människor och vi flydde pga kriget. Snälla ge oss den här chansen att bo kvar här. Vi behöver det för att kunna bli en del av samhället. Kom hit till dom här tillfälliga husen och besök oss och se verkligheten på riktigt.”
Det är första veckan i november och temperaturen kryper ner mot noll utanför modulboendet på Bredkilsbacken. Just nu är det ungefär tio personer som i brist på alternativ tvingats ut i kylan. Fler har valt att stanna kvar på boendet trots påtryckningar om att lämna in nycklarna till sina hem. Solnapolitikernas tolkning av bosättningslagen har skapat en ohållbar situation för alla. En lösning behövs nu.
De boende på Bredkilsbacken bjuder in media och solnapolitiker till öppet möte onsdag 7 november klockan 18
Plats: Bredkilsbacken 1
Tid: 18.00

181106 kl 20:55: Att det var gott om folk på plats på morgonen kan ha bromsat Polisen idag. Tälten står kvar och kampen fortsätter!

181105 kl 22:53: Medlemmarna i gruppen har nu fått informationen från Polisen att tälten skall vara borttagna kl 8 imorgon bitti, alltså tisdag. Detta alltså 1,5 dag innan det utlysta mötet. Man har också fått information om att ”vissa politiker” inte godkänner att det hålls ett möte på onsdag kl 18.00.

181105 – Detta blogginlägg kommer att uppdateras kontinuerligt och då här uppe i början av inlägget.

Läser i sociala medier, något så dumt att jag inte vet var jag skall börja berätta. Solna kommun kastar ut folk på gatan så de tvingas bo i tält. Det handlar om det sociala kontrakt, som gör att en kommun enligt lagen skall ordna boende för nyanlända under en period på 2 år och det har man gjort. Sedan, när tiden löpt ut, så har man inte tänkt på nästa steg. Alls. Man bara kastar ut de boende. För så gör man i Solna kommun. Otur för de som hamnade där. Hade de anvisats till annan kommun hade man kunnat ha tur i detta lotteri och då fått bo en kommun som klarat av att tolka lagen mer välvilligt och som i bästa fall även sett till att välkomnandet hade fortsatt, något som väl kunde anses vara eftersträvansvärt. Men tydligen inte i Solna kommun.

Här har vi nu en grupp människor som flytt från farliga och otrygga förhållanden i farliga länder, ofta länder som det svenska Utrikesdepartementet avråder människor att resa till. Man har anvisats att bo i Solna kommun, i något som kallas modulhus, där rummen varit så små som 19-25 kvadratmeter och de har anvisats rumskamrater och för detta rum i studentrumsstorlek, har man tvingats betala mellan 4.000:–6.000:- i månaden per person! (Ja, jag har sett videofilmer, men sätter inte ut dem, av integritetsskäl för de som bor i dem.) Så mycket har man betalat för att få dela (!) dessa små studentrumsliknande bostäder i två år, för att sedan bli utslängda till att bo i tält. Och detta i Solna, som är en av de kommuner i Sverige som har lägst kommunalskatt, 29,20 %. Var finns solidariteten med de mest utsatta grupperna? Var finns den välkomnande värmen? Det verkar kallt i Solna, inte bara för de som bor i tälten, utan även mellan människorna som bor där. Är det så? Tänker man göra något åt saken? Hur kommer det att gå för de som hamnar i kylan nu?

16 personer har flyttat ut i tält nu. De har ingenstans att ta vägen. Klockan 10.30 igår, lördagen den 4:e november, så besökte Polisen dem och meddelade dem att de måste ta ner tälten. Efter detta vet ingen riktigt vad som kommer att hända. Polisen har återigen meddelat att man ämnar komma igen på måndag och ta ner tälten.


Foto taget av journalist Leif Oldenburg, Stockholm Direkt

Sett i backspegeln från tidigare händelser vid olika tältaktioner, finns nu en risk att detta eskalerar till att Polisen med våld börjar lyfta bort dessa tält och de som bor i dem. De boende har fortfarande ingenstans att ta vägen, så – vad ska de göra? Man påstår att de har fått råd om hur man söker lägenheter men det råd de flesta fått är att de skall ”kolla på Blocket” – inga direkta erbjudanden. De förväntas nu kunna lämna jobb, studier, allt de byggt upp under sina första år i Sverige, och bege sig….vart? Till en kommun med ännu större arbetslöshet? När man precis lyckats med konststycket att ordna ett arbete trots underläget i att vara nyanländ och under etablering i detta land, där det finns så många trösklar på vägen till ett fungerande liv? När man följt alla krångliga regler, så rivs allt ner p.g.a. att kommunen ”kan” göra så här?! Min fråga blir om det är rimligt. Är det rimligt att en kommun behandlar sina nyanlända på detta sätt?

Min uppmaning till dig som läser detta nu, är hjälp till! Visa din solidaritet! Är du Stockholmare eller befinner dig i närheten av Solna: Åk och hälsa på gruppen och peppa dem att hålla ut! Varm mat och varma kläder mottages säkert också, men jag är helt säker på att det moraliska stödet är det viktigaste i nuläget. Om vi som övriga medborgare inte visar på hur galet detta förfarande är, så kommer det att leda till att vi alla tappar vår själ och vår moral. Så om inte annat, besök gruppen för att även rädda din egen själ. Detta är under alla bottenlägen och detta skall inte accepteras! Ta med ett och annat tält också, du som har. Det kan nämligen komma att behövas nya när de som är där nu eventuellt försvinner (skrev jag det där eller tänkte jag det bara?).

Ett möte, till vilket man inbjudit politiker och media, kommer att hållas nu på onsdagen den 7:e november. Tid: Kl. 18. Adressen står i rubriken till detta blogginlägg. Men åk dit innan dess, folks! Det är kallt ute, redan ikväll. Motstånd, kamrater! Jalla, jalla! Solna åt alla!

Hanna Tellholt
Aktivist
Göteborg den 4:e november 2018

Länkar:
Gruppen Ort till ort på FB – som följer och berättar om det som händer med de boende på Bredkilsgatan 1: https://www.facebook.com/TheRealOTO/

Stockholm Direkt 181102 – artikel av journalisten Leif Oldenburg, som följt läget för de boende under en längre tid nu: https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/vrakta-nyanlanda-tvingas-talta/reprkb!6EbSooiZHROaNRIr27jE7g/?fbclid=IwAR24xieA-sJVFN5G1jQ3PdqE6p1Dnuli-GNMfQpj26TfYYsdqwkhqNlIBX8

Aftonbladet 181105: https://www.aftonbladet.se/a/J18m3P?fbclid=IwAR31Am6yopT5xMzHXUmvnFgdgTqAUhOCYwDQPZ7VOtcIcBKpCtKmtTSXoC4

DN 181104: https://www.dn.se/sthlm/kammarratten-tar-upp-fragan-om-flyktingarnas-boenden/?fbclid=IwAR3Pr8ZaIZo36NR0_uSgbl6Id17tyKLk1FKlRJw8YMyUuZeestVkBfDufXQ

Expressen 181104: https://www.expressen.se/nyheter/flydde-kriget-nu-bor-de-pa-gatan-/?fbclid=IwAR35o0TRyF2U-h1HaLifgSRtl88-zf283U6LAFrv2Y-jW2YCNQoQ0_Ow_2A

SvD 181103: https://www.svd.se/nyanlanda-taltar-i-solna–hyreskontrakt-har-gatt-ut?fbclid=IwAR3nHSBZ5A1FWhKp6SSnxDLvafzx0BhRL_pUTOpk_VPXYi2qkhgIPtX7TOk