(Fritt att dela vidare.)

Nu sprids ryktet i sociala medier om att en person begått självmord i ett av förvaren. Personen gjorde ett självmordsförsök och dog senare av skadorna, sägs det. Det cirkulerar olika rykten i sociala medier och just nu råder chock och förstämning. Detaljerna i detta kommer att klargöras den närmaste tiden och det kommer att ske flera samlingar runtom i landet de kommande dagarna.

När en ung människa väljer att ta sitt eget liv, så är det oftast så att personen egentligen ville leva, men inte stod ut med att må dåligt. Ett självmordsförsök är oftast ett rop på hjälp, och den som mår så dåligt, vill oftast att någon skall försöka stoppa det.

Det har flera gånger varit självmordsförsök i samband med tvångsdeportationer, vilket säger något om det inre tryck som en sådan sak, lägger på en ung människa. Migrationsverket, de nya, tillfälliga asyllagarna och människorna i landet Sverige bär ansvaret för detta. Vi tillsammans har ansvar för att skapa ett samhälle där unga känner att de orkar med sina liv och vi har ett ansvar för att inte utsätta unga människor för inhuman stress och press.

Därför är det dags att tvångsdeportationerna till Afghanistan stoppas nu.

Afghanistan har visat sig vara världens farligaste land när man ser till terroraktioner och vi vet redan nu sedan tidigare gruppdeportationer till Afghanistan att de som deporteras dit har hamnat mitt i nya bombdåd. De har mycket svårt att klara sig i ett söndertrasat Afghanistan och det är inte rimligt att skapa eller att hänvisa till några återtagandeavtal, när ett land inte kan garantera säkerheten för sina invånare. Dessutom bryter Sverige, och har upprepade gånger brutit mot principen om Non-refoulement, den princip som säger att en person inte skall deporteras tillbaka till ett land om personen riskerar fara för sitt liv i det andra landet.

Till dig som mår dåligt nu, har jag några råd:
Ett råd är ”Tre V: Värme, Vila och Vänskap”.
Värme: Om du mår akut dåligt, försök ta det lugnt och håll dig varm. Ta gärna en varm kopp te, en filt över axlarna och sätt dig ner och försök att andas lugnt. Värme kan hjälpa dig att slappna av lite.
Vila – ta det lite lugnare: Du behöver inte var aktiv och göra en massa saker utan kan ta det lugnare i några dagar och återhämta dig om du fått en chock eller har mycket ångest. Prioritet ett är att må lite bättre först.
Vänskap: Försök att prata med någon. Att sitta ner i lugn och ro med en annan människa kan avhjälpa en del av ångesten. Du behöver inte prata jättemycket, du måste inte berätta allt och dyka djupt i allt det som är svårt för dig. Det är helt okej att prata om helt andra saker, även ytliga saker, saker som gör dig lite glad och det är faktiskt okej att skratta också. Det viktigaste är att du inte är ensam.

Om du mår så dåligt att du känner att du inte klarar av din situation, be om hjälp att få träffa en läkare. Mår man rejält dåligt så kan det behövas mer vård och en läkare kan bedöma vad som behövs. Det är lika plågsamt att må dåligt i själen, som det är att ha en sjukdom i kroppen och man har rätt att få vård och hjälp för att må lite bättre.

Länkar:
SuicideZero – FB-sida med basic info och kontaktvägar för hjälp och råd om hjälp vid suicidrisk.
https://www.facebook.com/suicidezero/
SuicideZero – hemsida:
www.suicidezero.se

SPES – Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes Stöd.
https://www.facebook.com/RiksforbundetSPES20150626/
SPES – hemsida:
http://spes.se

Hanna Tellholt
Aktivist
Göteborg den 9:e december 2018

Annonser

Uppdatering 181208:
Organisationen Ung i Sverige manar till samling vid förvaret i Märsta på tisdag från kl 10-23. Länk till event:
https://www.facebook.com/events/271487386890876/

Sverige för flyktingamnesti – Event för nationell ljusmanifestation imorgon, söndagen den 9/12:
https://www.facebook.com/events/295675731054644/

Uppdatering 181207 kl 16.15: Enligt The Institute for Economics and Peace och deras årliga Global Terrorism Index, som utkom onsdagen den 5/12, räknas nu Afghanistan som det dödligaste landet i världen, sett till konsekvenser av terrorism i landet. 4.653 dödsfall relaterade till 1.168 terroristdåd under 2017 placerar nu landet högst på listan över världens farligaste länder. Här är länk till artikel på nyhetssajten Newsy 181206, där även länk till Global Terrorism Index återfinns:
https://www.newsy.com/stories/afghanistan-is-now-the-deadliest-country-for-terrorism/

Uppdatering 181206 kl 22.17: Gruppdeportationen planeras att ske under tisdagen den 11:e december från Märsta förvar.

#AfghanistanIsNotSafe
#StopDeportationsToAfghanistan

Asylnätverket varnar just nu för att det planeras ännu en stor gruppdeportation till Afghanistan redan under nästa vecka. Detta trots det stora bombdåd som skedde direkt efter den förra deportationen som skedde precis nyligen. Igår, den 4:e december publicerade Migrationsverket ny landinfo och Rådgivningsbyrån höll ett webinar gällande säkerhetsläget i Afghanistan.

Det bekräftas av källor inifrån förvaret i Märsta att personer från andra förvar just nu flyttats till förvaret i Märsta, varför vi kan anta att nästa deportation blir därifrån och att den troligtvis kommer att ske redan under nästa vecka. Under onsdagen besökte Gränspolis tillsammans med tolk förvaret och delgav de förvarstagna informationen om att en deportation planeras och den kommer att ske med ett chartrat plan, dock gav man inget exakt datum ännu. Vi är dock fler som nu drar slutsatsen att deportationen troligen kommer att ske under nästa vecka, varför asylnätverket nu mobiliserar till motstånd mot kommande deportation.

Igår, den 4:e december kom Migrationsverket ut med ny landinfo gällande Afghanistan. Det är en 132 sidor lång rapport, som bifogas här:
Lifos extern – Säkerhetsläget i Afghanistan, version 1.0
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=42414&fbclid=IwAR2JZ1kY_foI5x8TL7zfOjeRlLs_KHbAPfVcXPlTSHMSkL77KFWKrElvxXk

Igår höll även Rådgivningsbyrån ett Webinar, varifrån vilket jag här väljer att dela den PPS-presentation som togs upp. Här kommer den:
PPSUNHCRAFGHANISTAN181204

Vi som deltog fick från Rådgivningsbyrån utskickat ett mail, som jag väljer att publicera i sin helhet här nedan, helt okorrigerat. Jag väljer att göra så här just nu, då asylnätverket meddelar att ännu en ny stor gruppdeportation är på gång nästa vecka, och vi är många som vill försöka förhindra att våra ungdomar skickas med till Afghanistan med denna gruppdeportation, genom att skicka in kompletterande information till våra klienters juridiska ombud, i syfte att försöka få iväg ett Verkställighetshinder, en s.k. VUT. Så vidare länkar som korrelerar till info i PPT-presentationen följer här, samt tips på ytterligare, möjligen användbara länkar gällande säkerhetsläget i Afghanistan. Mitt och mångas generella råd är att man personligen inte skriver ett Verkställighetshinder på egen hand utan att man tillställer ett professionellt juridiskt ombud ytterligare information, så att allt blir korrekt formulerat och att innehållet blir relevant till klientens ärende.

1. PPT on Security Situation in AFG

·         https://unama.unmissions.org/unama-special-report-increasing-harm-civilians-ieds

  • ACLED

o   https://www.acleddata.com

·         https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2018/oct/07/afghanistan-17-years-on-the-ceaseless-violence-of-a-war-the-world-forgot

·         International Crisis Group, Kandahar Assassinations Show Rising Taliban Strength in Afghanistan,

·         https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/kandahar-assassinations-show-rising-taliban-strength-afghanistan

o   https://www.thenational.ae/opinion/comment/isis-has-stepped-up-its-campaigns-in-yemen-egypt-and-afghanistan-the-coalition-fighting-it-should-be-worried-1.733239

o   https://www.straitstimes.com/asia/south-asia/isis-calls-on-muslims-to-join-them-in-afghanistan-if-they-cant-make-it-to-iraq-or

o   http://english.alarabiya.net/en/News/world/2018/09/03/Britain-warns-of-real-threat-from-ISIS-regrouping-in-Afghanistan.html

o   https://aoav.org.uk/2018/october-sees-us-led-coalition-leading-the-way-in-civilian-deaths-in-syrian-skies/

2. PPT on Humanitarian Situation in AFG

·         Afghanistan: Overview of Natural Disasters: https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/natural-disasters-0

See also:

3. PPT on UNHCR’s Eligibility Guidelines on AFG

·         UNHCR, Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten) v. A, B, C, D before the Supreme Court of Norway: Affidavit of Janice Lyn Marshall, 26 October 2015, www.refworld.org/docid/562f546c4.html

Other relevant sources:

Källa: Rådgivningsbyrån.

Kontaktväg: Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar/Swedish Refugee Advice Centre
Taptogatan 6, 115 26 Stockholm
Tel: 0200-88 00 66 (måndag–onsdag kl. 9.00–11.00)
Fax: 08-665 09 40
Hemsida: www.sweref.org

Länk till Facebookanteckning gällande Afghanistan:
https://www.facebook.com/notes/hanna-lucia-tellholt/afghanistan/745253825492006/

Vidare event gällande demonstration i helgen som kommer och aktion vid det förvar varifrån gruppdeportationen förväntas ske (troligen Märsta förvar alltså), kommer att komma upp de närmaste dagarna och kunna hittas på Facebook.

Stoppa deportationerna till Afghanistan! Nu!

Hanna Tellholt
Aktivist
Göteborg
5:e december 2018

#AfghanistanIsNotSafe
#StopDeportationsToAfghanistan

Imorgon, måndagen den 19:e november, planeras en ny, stor gruppdeportation till Afghanistan. Det är så många som 48 personer, varav ett 10-tal personer till det särskilt krigsdrabbade området Ghazni, där redan 1000-tals personer befinner sig på flykt från talibanernas terror.

30264516_10215241321967794_795916646072975360_n

Organisationen FARR – Flyktinggruppernas Riksråd – rapporterar på sin sida att man varit i kontakt med Afghanistans inrikesminister, som blivit förfärad över Sveriges planer på att deportera personer till ett så utsatt område som Ghazni (1).  Det rapporteras om att stridigheter pågår just nu i Malistan och Jaghori, att många från området Ghazni tagit sig till Daykundi och att regeringens egna hjälpsändningar inte når fram till Ghazni. Så varför skall Sverige försöka deportera personer dit?

Just nu hörs olika siffror, men man räknar att så många som 13 olika områden befinner sig under talibanernas våld just nu. Från provinsen Jaghori beräknas 300 ha skadats i de senaste offensiverna och över 1000 familjer befinna sig på flykt. Enligt siffror från konflikdatabasen UCDP beräknas så många som 8400 personer ha avlidit i konflikter enbart det första halvåret i Afghanistan, enligt ett reportage av SVT (2), där man även spekulerar framåt om att kriget i Afghanistan troligen kommer att gå om kriget i Syrien, om man räknar till ”blodigheten” i det. Det är alltså inte en tillfällig, övergående konflikt. Det är en eskalerande, potentiellt dödlig konlikt för vem som helst som beger sig till Afghanistan i detta läge. Så varför deporterar det svenska Migrationsverket människor dit?

Tisdagen den 4:e september bestämde sig det finska migrationsverket – Migra – för att tillfälligt stoppa deportationerna till Afghanistan. (3) Detta beslut var baserat på UNCHR:s senaste rekommenderade riktlinjer gällande Afghanistan, från den 30:e augusti, där varken Kabul eller internflyktalternativ ansåg säkra nog för återvändande. Det ryktas om att stoppet bara var tillfälligt och att deportationerna till Afghanistan åter tagits upp även av Finland, men kunde de tidigare genomföra ett stopp så kan de göra det igen. Och så kan även Sverige. Om viljan finns.

Sverige svarar ofta i dessa sammanhang, att man rör sig med individuella bedömningar av ärenden och – därför (så lägligt! *ironi*) inte kan uttala sig om enskilda ärenden, att man använder sig av internflyktsalternativ och att man – av någon högst oklar anledning anser sig vara oförmögna att uppgradera sina juridiska riktlinjer så att de motsvarar de objektiva förhållandena i landet Afghanistan. Detta är standardsvar som det svenska Migrationsverket upprepar in absurdum: det är det individuella bedömningarna och det är det ständiga – i realiteten icke befintliga – internflyktsalternativen. Man kan ställa sig frågan om det spelar någon roll för Migrationsverket om de alternativ som framhålls är realiserbara eller om allt handlar om enbart vara en del av EU:s deportationsapparat. Och det är verkligen dags nu att Migrationsverket tar in verkligheten i Afghanistan och uppgraderar sina juridiska riktlinjer så att de matchar det objektiva, försämrade säkerhetsläget.

UNAMAS rapport från den 7:e oktober (4), berättar att nästan hälften av alla olyckor från konfliktrelaterat våld, drabbar civilbefolkningen. Man rapporterar om en ”oskälig och oproportionerlig” användning av så kallade IED:s – Improvised Explosive Devices – hemmatillverkade bomber – som regeringsmotståndare låter explodera bland civilbefolkningen i syfte att öka på graden av terror.  En ökning, alltså.  Och det är ju också väntat, detta är inget som världssamfundet borde förvånas över. Detta har man rapporterat redan 2014, att det då fanns en stor risk för att våldet skulle öka, iockmed att skyddsstyrkorna drog sig tillbaka. Och det gjorde det.

På plats i Afghanistan jobbar Abdul Ghafoor med sin organisation AMASO – Afghanistan Migrants Advice Support Organization (5) – med att på olika sätt hjälpa återvändande till Afghanistan och rapportera om läget i Afghanistan. Organisationen bildades 2014 och man har tidigare förutom att ge råd och vägledning, även kunnat hjälpa med boende och mat i de fall återvändeersättningar uteblivit (och det har de ofta gjort). Men EU:s deportationsmaskineri har på senare tid orsakat sådant tryck på organisationen att man tvingats börja säga nej till de som söker just sådan hjälp och många tvingas försöka klara sig på egen hand efter att först ha fått bo en kort period vid det enkla hotell man först hänvisas till, ett hotell i Kabul som numera också är ett av självmordsbombarnas mål. Ja, ni läste rätt. Ja, även utanför hotellet exploderar bomber. Vad gör Migrationsverket åt saken? Ordnar man annat boende? Tar man ens in rapporteringen om detta, från de tvångsdeporterade? Undertecknad har inte sett någon som helst åtgärd mot detta förhållande från Migrationsverkets sida.

Alltså: Även Sverige har skrivit under artikel 33 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Denna artikel säger att man inte har rätt att förvisa en människa till ett land där denne riskerar fara för sitt eget liv. Detta är principen om ”Non refoulment” (6) och denna princip bryter Sverige ständigt mot.

Vid Märsta på måndag, från kl 10.00 fram till ca kl 19, kommer bland annat organisationen Ung i Sverige (7) att befinna sig på plats och med gemensamma krafter försöka stoppa denna deportation. Man vill uppmana alla som kan att bege sig till Märsta och göra motstånd nu.

Att det svenska Migrationsverket i ett sådant här läge bestämmer sig för att deportera 48 personer till Afghanistan, är en stor skam och det bör inte få ske. Om inte vår regering och riksdag har vett och förstånd att inse vad krig är, om Migrationverket vägrar öppna ögonen, då finns det bara ett alternativ kvar, och det är att vi som civilbefolkning gör motstånd mot denna galenskap. Vi ska inte tillåta att en enda person tvångsdeporteras till Afghanistan nu!

Därför: Alla till Märsta! Stoppa deportationen till Afghanistan nu på måndag! 

Hanna Tellholt
Aktivist
Göteborg 18:e november 2018
För vidare länkar gällande Afghanistan, se även min egen länklista på FB (punkt 8 på länklistan nedan).

Länkar:
1) FARR 181116: Utvisade i livsfara – stoppa transporten till Afghanistan!
https://www.farr.se/sv/aktuellt-a-press/notiser/1653-utvisade-i-livsfara-stoppa-transporten-till-afghanistan?fbclid=IwAR24FsyGfo8ShdR-TKKd0M2H3M5nI7nCKXidwWKgACocnpSM54NNy16Z-Xg

2) SVT 180917: Kriget i Afghanistan kan räknas som världens blodigaste
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/afghanistan-tros-bli-blodigare-an-syrien

3) Tidningen Dagen 180906: Finland stoppar alla utvisningar till Afghanistan
https://www.dagen.se/nyheter/finland-stoppar-alla-utvisningar-till-afghanistan-1.1198325

4) 181007: UNAMA SPECIAL REPORT ON INCREASING HARM TO CIVILIANS FROM IEDS
https://unama.unmissions.org/unama-special-report-increasing-harm-civilians-ieds?fbclid=IwAR134VDdIdVZx278fEWjmYgCzesdCegrrAFh81kccYwLhDNq1eMptKAYiZo

5) AMASO – Afghanistan Migrants Advice Support Organization – Organisation på plats i Kabul som rådgivning och stöd till återvändande till Afghanistan
https://www.facebook.com/Afghanistan-Migrants-Advice-Support-Org-195295217167437/

6) Wikipedia – Principen om non-refoulement
https://sv.wikipedia.org/wiki/Principen_om_non-refoulement

7) Aktion av Ung i Sverige: Vi stoppar utvisningen 19/11 i Märsta!
https://www.facebook.com/events/282759309014639/

8) Länklista Afghanistan, på min egen FB-sida, uppdaterad 181118

Posted by Hanna Lucia Tellholt on Thursday, October 17, 2013

181106 kl 11.00: Och idag har man alltså kallat till möte. Ur Pressmeddelandet:
Fredag 2 november har 6 tält slagits upp Bredkilsbacken 1 i Solna. Där bor personer som nu har vräkts från sina hem. Alla boende i modulbostäderna, omkring 200 personer, som för två år sedan anvisades boende i Solna kommun utifrån bosättningslagen (SFS: 2018:38), kommer att vräkas den närmaste tiden. Syftet med bosättningslagen var att ge nyanlända möjlighet att snabbare etablera sig i samhället.
En av de drabbade är Rami som flytt från Syrien pga kriget, och som har bott i Solna kommun i två år. Han säger att det dom vill är ”att bo kvar här åtminstone, vi är människor. Vi behöver bo här. Vi jobbar, andra går på utbildningar. Dom vill ha någonstans att bo. Kommunen sa att vi måste skaffa oss boende själv. Vi pratade med en person på kommunen som har ansvar för etablering och för integration, den sa: ‘vi har tagit emot er i två år sen måste ni klara er själva, vi kan inte göra något åt det’.”
Lagen innehåller dock inga direktiv för huruvida kommunerna får begränsa boendetiden eller ej, och på andra håll i landet har kommunerna tagit ett större ansvar. Sveriges allmännyttiga bostadsförenings bransch- och intresseorganisation, SABO, konstaterar att det enligt länsstyrelserna varit ”regeringens intentioner att kommunerna ska erbjuda permanent boende i möjligaste mån, då lagen syftar till att hjälpa människor till en snabbare etablering i samhället”. Om fler kommuner tar efter Solna hotas tiotusentals nyanlända att hamna på gatan.
De före detta boende på Bredkilsbacken befinner sig nu i en desperat situation, och många fler kommer att vräkas den närmaste tiden. På frågan om vad dom behöver hjälp med säger Rami: ”Att tänka på oss på ett mänskligt sätt, vi är människor och vi flydde pga kriget. Snälla ge oss den här chansen att bo kvar här. Vi behöver det för att kunna bli en del av samhället. Kom hit till dom här tillfälliga husen och besök oss och se verkligheten på riktigt.”
Det är första veckan i november och temperaturen kryper ner mot noll utanför modulboendet på Bredkilsbacken. Just nu är det ungefär tio personer som i brist på alternativ tvingats ut i kylan. Fler har valt att stanna kvar på boendet trots påtryckningar om att lämna in nycklarna till sina hem. Solnapolitikernas tolkning av bosättningslagen har skapat en ohållbar situation för alla. En lösning behövs nu.
De boende på Bredkilsbacken bjuder in media och solnapolitiker till öppet möte onsdag 7 november klockan 18
Plats: Bredkilsbacken 1
Tid: 18.00

181106 kl 20:55: Att det var gott om folk på plats på morgonen kan ha bromsat Polisen idag. Tälten står kvar och kampen fortsätter!

181105 kl 22:53: Medlemmarna i gruppen har nu fått informationen från Polisen att tälten skall vara borttagna kl 8 imorgon bitti, alltså tisdag. Detta alltså 1,5 dag innan det utlysta mötet. Man har också fått information om att ”vissa politiker” inte godkänner att det hålls ett möte på onsdag kl 18.00.

181105 – Detta blogginlägg kommer att uppdateras kontinuerligt och då här uppe i början av inlägget.

Läser i sociala medier, något så dumt att jag inte vet var jag skall börja berätta. Solna kommun kastar ut folk på gatan så de tvingas bo i tält. Det handlar om det sociala kontrakt, som gör att en kommun enligt lagen skall ordna boende för nyanlända under en period på 2 år och det har man gjort. Sedan, när tiden löpt ut, så har man inte tänkt på nästa steg. Alls. Man bara kastar ut de boende. För så gör man i Solna kommun. Otur för de som hamnade där. Hade de anvisats till annan kommun hade man kunnat ha tur i detta lotteri och då fått bo en kommun som klarat av att tolka lagen mer välvilligt och som i bästa fall även sett till att välkomnandet hade fortsatt, något som väl kunde anses vara eftersträvansvärt. Men tydligen inte i Solna kommun.

Här har vi nu en grupp människor som flytt från farliga och otrygga förhållanden i farliga länder, ofta länder som det svenska Utrikesdepartementet avråder människor att resa till. Man har anvisats att bo i Solna kommun, i något som kallas modulhus, där rummen varit så små som 19-25 kvadratmeter och de har anvisats rumskamrater och för detta rum i studentrumsstorlek, har man tvingats betala mellan 4.000:–6.000:- i månaden per person! (Ja, jag har sett videofilmer, men sätter inte ut dem, av integritetsskäl för de som bor i dem.) Så mycket har man betalat för att få dela (!) dessa små studentrumsliknande bostäder i två år, för att sedan bli utslängda till att bo i tält. Och detta i Solna, som är en av de kommuner i Sverige som har lägst kommunalskatt, 29,20 %. Var finns solidariteten med de mest utsatta grupperna? Var finns den välkomnande värmen? Det verkar kallt i Solna, inte bara för de som bor i tälten, utan även mellan människorna som bor där. Är det så? Tänker man göra något åt saken? Hur kommer det att gå för de som hamnar i kylan nu?

16 personer har flyttat ut i tält nu. De har ingenstans att ta vägen. Klockan 10.30 igår, lördagen den 4:e november, så besökte Polisen dem och meddelade dem att de måste ta ner tälten. Efter detta vet ingen riktigt vad som kommer att hända. Polisen har återigen meddelat att man ämnar komma igen på måndag och ta ner tälten.


Foto taget av journalist Leif Oldenburg, Stockholm Direkt

Sett i backspegeln från tidigare händelser vid olika tältaktioner, finns nu en risk att detta eskalerar till att Polisen med våld börjar lyfta bort dessa tält och de som bor i dem. De boende har fortfarande ingenstans att ta vägen, så – vad ska de göra? Man påstår att de har fått råd om hur man söker lägenheter men det råd de flesta fått är att de skall ”kolla på Blocket” – inga direkta erbjudanden. De förväntas nu kunna lämna jobb, studier, allt de byggt upp under sina första år i Sverige, och bege sig….vart? Till en kommun med ännu större arbetslöshet? När man precis lyckats med konststycket att ordna ett arbete trots underläget i att vara nyanländ och under etablering i detta land, där det finns så många trösklar på vägen till ett fungerande liv? När man följt alla krångliga regler, så rivs allt ner p.g.a. att kommunen ”kan” göra så här?! Min fråga blir om det är rimligt. Är det rimligt att en kommun behandlar sina nyanlända på detta sätt?

Min uppmaning till dig som läser detta nu, är hjälp till! Visa din solidaritet! Är du Stockholmare eller befinner dig i närheten av Solna: Åk och hälsa på gruppen och peppa dem att hålla ut! Varm mat och varma kläder mottages säkert också, men jag är helt säker på att det moraliska stödet är det viktigaste i nuläget. Om vi som övriga medborgare inte visar på hur galet detta förfarande är, så kommer det att leda till att vi alla tappar vår själ och vår moral. Så om inte annat, besök gruppen för att även rädda din egen själ. Detta är under alla bottenlägen och detta skall inte accepteras! Ta med ett och annat tält också, du som har. Det kan nämligen komma att behövas nya när de som är där nu eventuellt försvinner (skrev jag det där eller tänkte jag det bara?).

Ett möte, till vilket man inbjudit politiker och media, kommer att hållas nu på onsdagen den 7:e november. Tid: Kl. 18. Adressen står i rubriken till detta blogginlägg. Men åk dit innan dess, folks! Det är kallt ute, redan ikväll. Motstånd, kamrater! Jalla, jalla! Solna åt alla!

Hanna Tellholt
Aktivist
Göteborg den 4:e november 2018

Länkar:
Gruppen Ort till ort på FB – som följer och berättar om det som händer med de boende på Bredkilsgatan 1: https://www.facebook.com/TheRealOTO/

Stockholm Direkt 181102 – artikel av journalisten Leif Oldenburg, som följt läget för de boende under en längre tid nu: https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/vrakta-nyanlanda-tvingas-talta/reprkb!6EbSooiZHROaNRIr27jE7g/?fbclid=IwAR24xieA-sJVFN5G1jQ3PdqE6p1Dnuli-GNMfQpj26TfYYsdqwkhqNlIBX8

Aftonbladet 181105: https://www.aftonbladet.se/a/J18m3P?fbclid=IwAR31Am6yopT5xMzHXUmvnFgdgTqAUhOCYwDQPZ7VOtcIcBKpCtKmtTSXoC4

DN 181104: https://www.dn.se/sthlm/kammarratten-tar-upp-fragan-om-flyktingarnas-boenden/?fbclid=IwAR3Pr8ZaIZo36NR0_uSgbl6Id17tyKLk1FKlRJw8YMyUuZeestVkBfDufXQ

Expressen 181104: https://www.expressen.se/nyheter/flydde-kriget-nu-bor-de-pa-gatan-/?fbclid=IwAR35o0TRyF2U-h1HaLifgSRtl88-zf283U6LAFrv2Y-jW2YCNQoQ0_Ow_2A

SvD 181103: https://www.svd.se/nyanlanda-taltar-i-solna–hyreskontrakt-har-gatt-ut?fbclid=IwAR3nHSBZ5A1FWhKp6SSnxDLvafzx0BhRL_pUTOpk_VPXYi2qkhgIPtX7TOk

 

Relaterad bild
(Foto: AFP)

Denna länklista beskriver den senaste tidens händelser i Irak.
Listan uppdateras kontinuerligt, nu senast 180810.
Hanna Tellholt
Göteborg den 10 augusti 2018
(Med reservation för eventuella fel.)

FINLAND: YLE 180710: Forced deportations of Iraqi asylum seekers on hold “We will accept those returning of their own free will and those guilty of crimes,” says Iraqi ambassador Matheel al-Sabti. https://yle.fi/uutiset/osasto/news/forced_deportations_of_iraqi_asylum_seekers_on_hold/10297477
——————————————————-
AL-Mirbad på FB: https://www.facebook.com/ALMirbad/
AL-Mirbad på YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCfHgEbMryc_RLPKEr3pXhaQ

180807 AL-Mirbad på FB: Alzubair, Basra, Irak, sent igår kväll-natt, hundratals invånare demonstrerar för ett Irak fritt från våld och korruption och med el, vatten, mat och arbete. https://www.facebook.com/ALMirbad/videos/1731355933642331/?hc_ref=ARTPg8EdR88gsHrdCLY5Tf8Xbw39Owssgiqe9jqusN00RGE-G3xG-H1-B_VqMIOBBgw

180807 AL-Mirbad på FB: Basra, Shatt al-Arab-distriktet, Irak, igår. Hundratals demonstranter fortsätter kampen för ett Irak fritt från våld och korruption och med el, vatten, mat och arbete. https://www.facebook.com/ALMirbad/videos/1731140643663860/?hc_ref=ARSBmhdWY2CRFKlmGlVu1ewUkxqIj_ejjDK22cffdL1hV9kJVIOpY1WcWesRNBadbps

180716 AL-Mirbad på FB: “Kontoret för den höge kommissionären för mänskliga rättigheter i Basra meddelar att säkerhetstjänsten har använt sig av en överdriven användning av våld vid demonstrationer i provinsen i går genom att skjuta skott.“ (Enkel översättning via Google Translate)
https://www.facebook.com/ALMirbad/posts/1694716717306253
——————————————————-
Middle East Monitor
Middle East Monitor 180724:
Iraq’s southern rebellion defies defeat in the face of state violence “Prominent Iraqi human rights activist Jabbar Abdul Karim Bahadli, famous for defending the rights of wrongfully convicted protesters and activists, was assassinated early on Monday by unknown assailants in Al-Hadi district of Basra Province. The killing was verified by Qasim Al-Otaibi, president of Basra’s Bar Association, after he expressed his condolences on social media several hours after the attack. Local press agencies reported that Bahadli was hit by as many as 15 bullets when his vehicle was ambushed. “Words cannot do justice to your loss,” his colleague Otaibi wrote on his personal Facebook page.
…..
At least 13 people have been confirmed dead over the past 15 days, while local activists contacted by MEMO cite figures almost three times the official number. Among the dead was 20 year old Hussein Youssef Hussein, shot in the head during riots outside the headquarters of the Iran-backed Badr Organisation in Diwaniyah. A further 720 people were injured after forces in Baghdad’s Tahrir Square and other protest hot spots used water cannon, tear gas and live ammunition against unarmed civilians, amongst them children, women and elderly people. The security forces still failed to disperse the crowds.
…..
Hundreds of peaceful protesters have been apprehended by state forces, and many have been tortured by irregular militias, and denied legal counsel and representation. The one man who threw his full weight behind their cause, as the outpouring of condolences from local people testifies, was Jabbar Abdul Karim Bahadli, whose assassination has been interpreted on social media as another attempt to keep the lid on political freedoms. As many as 65 arrests were carried out in Nasiriyah City and Dhi Qar Province, an activist who cannot be named for security reasons told MEMO, and the shutters have been pulled down on internet freedoms after access was limited under orders from the Iraqi Prime Minister. “They need to crush dissent at all costs,” the 32-year-old added. “Their survival depends on it.””
https://www.middleeastmonitor.com/20180724-iraqs-southern-rebellion-defies-defeat-in-the-face-of-state-violence/
——————————————————————-
Aftonbladet
Aftonbladet 180715 kl 16.09:
Fortsatta oroligheter i södra Irak Hundratals demonstranter har försökt storma provinsregeringens byggnad i Basra i södra Irak. Protesterna, som spritt sig till flera städer, kommer efter missnöje med samhällsservicen. Oroligheterna har lett till att flyg till regionen ställts in eller dirigerats om.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/dd2yEA/fortsatta-oroligheter-i-sodra-irak

Aftonbladet 180715 – Folkliga protester sprider sig i Irak https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/6n7Ll3/folkliga-protester-sprider-sig-i-irak

—————————————————-
SVT
SVT 180716:
Protester i Irak sprider sig
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/protester-i-irak-sprider-sig
———————————————————–
Iraqi News Basra
Iraq Breaking News

https://www.iraqinews.com/tag/basra/

180725 Iraqi News: Iraqi authorities release 273 detained protesters in Basra, Wasit “ Meanwhile, the director of the IHCHR office in Basra, Mahdi al-Tamimi, announced that “a total of 97 protesters have been released in Basra governorate so far, while eight others are still under investigation.” “The demonstrators have been tortured by the security forces during their detention,” Tamimi explained, adding that there is high-level coordination between the Iraqi judiciary and the commission to release the remaining protesters.”
https://www.iraqinews.com/features/iraqi-authorities-release-273-detained-protesters-in-basra-wasit/

180715 Iraqi News: Iraqi troops shoot four protesters dead as demonstrations continue in Basra
https://www.iraqinews.com/iraq-war/iraqi-troops-shoot-four-protesters-dead-as-demonstrations-continue-in-basra/

180715 Iraqi News: 16 protesters killed, injured, 33 others arrested in demonstrations at iraqs Muthanna
https://www.iraqinews.com/features/16-protesters-killed-injured-33-others-arrested-in-demonstrations-at-iraqs-muthanna/
———————————————————
Aliraqnews8
Aliraqnews8 på Facebook.
https://www.facebook.com/aliraqnews8/

180720 Aliraqnews8 på FB: Skottlossning mot demonstranter vid Tahrir square, Baghdad https://www.facebook.com/aliraqnews8/videos/2126188334270143/

180720 Aliraqnews8 på FB: Maskerade legosoldater/milis? vid Tahrir square, Baghdad https://www.facebook.com/aliraqnews8/posts/2126177540937889
———————————————————
Kurdistan24.net
180717 Kurdistan24.net:
Militia threatens to ‘cut off’ hands of Iraqi protesters targeting its offices
http://www.kurdistan24.net/en/news/ecc4b714-701f-4524-9a7c-12896a5908b8

180714 Kurdistan24.net: Iraq declares state of emergency amid ongoing violent protests http://www.kurdistan24.net/en/news/8c94f008-0a5f-476e-8ad4-998e8300afb0
———————————————————
CNN
180717 CNN
: “ Baghdad (CNN) At least eight people are dead and dozens injured in weeklong protests over jobs and basic services, Iraq’s Ministry of Health spokesman Saif al-Bader said Monday. The protests started in the southern Iraq port city of Basra and spread to different areas of the country.At least 56 people have been wounded, seven of them critically, Bader said in a news conference.”
https://edition.cnn.com/2018/07/16/world/iraq-protests-violent/index.html
———————————————————-
MiddleEastEye
180716 MiddleEastEye:
At least five dead as Basra protests spread across southern Iraq Anger over unemployment and a lack of electricity and drinking water has led to some of Iraq’s biggest recent demonstrations
http://www.middleeasteye.net/news/iraq-protests-1188735939
———————————————————
Aljazeera
Aljazeera 180714:
Iraq: Protests rage over poor public services, unemployment https://www.aljazeera.com/news/2018/07/iraq-protests-rage-poor-public-services-unemployment-180714065815048.html

Aljazeera 180715:
Tear gas and water cannon fired at Iraqi protesters in Basra https://www.aljazeera.com/news/2018/07/tear-gas-water-cannon-fired-iraqi-protesters-basra-180715075504115.html

Aljazeera på YouTube 180718: Southern Iraq unrest: Protest outside oil field near Basra https://www.youtube.com/watch?v=eLsPy47Huf0

Aljazeera på YouTube 180716: Death toll rises in southern Iraq protests https://www.youtube.com/watch?v=zZPe3cOXcZ8

Aljazeera på YouTube 180715: Tear gas and water cannons fired at Iraqi protesters in Basra “At least seven people have been injured in the oil-rich Iraqi city of Basra after police fired tear gas and water cannon at protesters rallying for better services and employment opportunities, police and activists have said. Hundreds of Iraqis gathered outside Basra’s main provincial government building on Sunday, before the situation quickly turned violent and security forces used tear gas and water cannon. ”Some protesters tried to storm the building,” one police source told the Reuters news agency. ”We prevented them by using water cannons and tear gas.” According to the source, nineteen members from the security forces were wounded by stone-throwing protesters. Activist Laith Hussein said the protesters numbered in the ”thousands,” and managed to force the closure of the vital Umm Qasr port on the Gulf and roads leading to major oil fields to the north and west of Basra. Responding to the protests, Iraq’s prime minister, Haider al-Abadi, has promised to invest $3bn in jobs, housing and services. “
https://www.youtube.com/watch?v=sOGtUpleGck
—————————————————————
TheGuardian
TheGuardian 180718:
Protests spread through cities in Iraq’s oil-rich Shia south Several killed and hundreds hurt as unrest enters second week, upping pressure on PM https://www.theguardian.com/world/2018/jul/18/protests-spread-through-cities-in-iraqs-oil-rich-shia-south
—————————————————————-
Reuters
Reuters 180715:
Two protesters killed in clashes with Iraqi police as unrest spreads in south ”BASRA, Iraq (Reuters) – Two protesters were killed on Sunday in clashes with Iraqi security forces in the town of Samawa, a police official said, amid growing anger in southern cities over poor public services and widespread corruption.”
…..
Hundreds of people tried to storm a courthouse. Shots were fired toward us. It was not clear who was shooting. We had no choice but to open fire,” said the police official in Samawa. Earlier, police in oil hub Basra wounded 48 people when they fired in the air to disperse a crowd of hundreds that tried to storm a government building and demonstrated near an oil field. Some 28 members of the security forces were also wounded, according to Major General Thamir al-Hussaini, commander of the Interior Ministry’s Rapid Response Forces.
…..
In a town near the southern city of Amara, police shot into the air to disperse protesters after demonstrators set fire to the municipality building. Thirteen protesters and seven policemen were wounded in the clashes.”
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-protests/two-protesters-killed-in-clashes-with-iraqi-police-as-unrest-spreads-in-south-idUSKBN1K507A

Reuters 180715, updated 11.49: Iraq police fire in air as protesters try to storm Basra govt. building BASRA, Iraq (Reuters) – Iraqi police fired in the air as hundreds of protesters tried to storm the main provincial government building in Basra, wounding six people on Sunday in a week of unrest that has swept southern cities over poor services, police sources said. “Some of the protesters tried to storm the building. We prevented them by using water cannons and tear gas,” said one of the police sources. Security forces also faced demonstrations about four km from Eni’s Zubair oil field near Basra, a crumbling oil-exporting city. Nineteen people were wounded, three by live fire, according to police sources.
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-protests/iraq-police-fire-in-air-as-protesters-try-to-storm-basra-govt-building-idUSKBN1K507A
———————————————————–
The Express Tribune The Express Tribune 170715: Two killed in southern Iraq as protests spread https://tribune.com.pk/story/1758649/3-two-killed-southern-iraq-protests-spread/
————————————————————
DW – Deutsche Welle – Middle east
https://www.dw.com/en/top-stories/middle-east/s-14207

DW 180715: Protests spread from oil-rich Basra across southern Iraq “Curfews have been imposed, troops put on the streets and the internet reportedly shut down. Burgeoning protests in Iraq against corruption and poor services represent a major challenge and risk boiling over.” https://www.dw.com/en/protests-spread-from-oil-rich-basra-across-southern-iraq/a-44678926 ———————————————————-
The New Arab https://www.alaraby.co.uk/english

The New Arab 180713: “Iraq’s prime minister heads to Basra after violent protests Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi visited the Basra on Friday hoping to restore calm in the southern city, which has been gripped by protests over unemployment, his office said. Abadi flew straight into the city from Brussels where he attended a NATO summit to discuss the Islamic State group and immediately held talks with officials, a statement said. Demonstrations have been ongoing over the past several days, with protesters in some cases setting tyres ablaze to block roads and trying to storm government installations. The protests erupted on Sunday and security forces opened fire killing a protester, sparking further anger. As well as unemployment, protesters are frustrated by rising living costs and a lack of basic services in the city, the capital of Basra province. There were further protests on Friday morning and calls for a demonstration in the afternoon in front of the local provincial headquarters. In a statement released by his office, Luaibi said the demonstrators failed to enter the area but had set fire to a gate and a security post. Officially, 10.8 percent of Iraqis are jobless, while youth unemployment is twice as high in a country where 60 percent of the population are aged under 24. Abadi has vowed to rebuild the economy, ravaged by years of conflict, but frustrations have been growing especially in the oil-rich south. Iraq is the second biggest producer of crude in the OPEC oil cartel, with 153 billion barrels of proven reserves.”
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2018/7/13/iraqs-prime-minister-heads-to-basra-after-violent-protests
————————————————————-
Rudaw
Rudaw
– nyhetssajt på arabiska, även med sida på Facebook. https://www.facebook.com/RudawArabi/

180720 Rudaw: Baghdad joins southern anti-government protests http://www.rudaw.net/mobile/english/middleeast/iraq/200720182

180714: Inlägg på Rudaw på FB – Regeringens egna skyddsstyrkor skjuter med vattenkanoner mot demonstranter i Najaf. https://www.facebook.com/RudawArabi/videos/1878340005584357/?hc_ref=ARTvkY6QJrfsm7NwaTrx6vL5p6fwXopNLYeiZHYGknE95o9jlvcJIH85wd66KE3vJ70
—————————————————-
Paradigm Times
Paradigm Times
– nyhetssajt på arabiska med sida på Facebook. https://www.facebook.com/ParadigmTimes/

180714: Inlägg på Paradigm Times på FB – Demonstrationer utanför Sheraton Hotell i Basra när premiärminister Haider al Abadi är där.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1784191688301295&id=308772229176589
——————————————————–
Haram Moulay Irakisk nyhetssida på Facebook.
https://www.facebook.com/Haram.Moulay/

180714: Video 1: Inlägg på sidan “Haram Moulay” på Facebook: Regeringens egna skyddsstyrkor ? skjuter med vapen ? i samband med demonstrationerna i Najaf. https://www.facebook.com/Haram.Moulay/videos/701126493582656/?fref=gs&dti=1038916642842520&hc_location=group

180715: Video 2: Inlägg på sidan “Haram Moulay” på Facebook: Regeringens egna skyddsstyrkor ? skjuter med vapen ? i samband med demonstrationerna i Najaf. https://www.facebook.com/Haram.Moulay/videos/701566196872019/?hc_ref=ARQn3obqN_z1q1jGiV2qIg2im5i1VaoZH8ljJb2CRMfAmqVTRdIMgUYluaPk97vxwxw&fref=gs&dti=650317248471036&hc_location=group

180715: Inlägg på sidan “Haram Moulay” på Facebook: Eskalerande läge i Basra https://www.facebook.com/Haram.Moulay/posts/701881960173776

180715: Råd om hur komma runt det faktum att regeringen kväver internet i olika delar av landet.
https://www.facebook.com/Haram.Moulay/posts/701875580174414
——————————————
YouTube

NewsChannel på YouTube
180715 NewsChannel: Protests spread from oil-rich Basra across southern Iraq | DW | 15.07.2018 https://www.youtube.com/watch?v=2M8zhq99g8I
Also link here to the news article 180715 on DW – German new site: https://www.dw.com/en/protests-spread-from-oil-rich-basra-across-southern-iraq/a-44678926

Ruptly på YouTube
180713 Ruptly:
Iraq: Economic protests enter fifth consecutive day in Basra https://www.youtube.com/watch?v=CFMfXnEVdC8

AFP News Agency på YouTube
180712 AFP News Agency:
Tension grips Iraq’s Basra after protester killed https://www.youtube.com/watch?v=VO5MNJkqky0
———————————————
Videos, bilder och inlägg på FB & Twitter

Länk till aktuell hashtag på Twitter:
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23Save_the_Iraqi_people&src=typd

180720 FB: Video från demonstrationen vid Tahrir square, Baghdad https://www.facebook.com/groups/650317248471036/permalink/1017227165113374/ 180720

Aliraqnews8 på FB: Demonstrations continues in Basra https://www.facebook.com/aliraqnews8/videos/2126251407597169/

180720 YC.Iraq på FB: Maskerade miliser beskjuter demonstranter https://www.facebook.com/YC.Iraq/videos/2000609156917485/?hc_ref=ARRHxIA2lmQOLBcTMccjNrWJtI0bzw8ihSs3_ctfmhNbY7jkU3WaTNOgClnnCoj0jxU

180719 FB: Activists Talk About Arrests Protesters have been consistently treated and beaten by the Iraqi government against demonstrators and sources of 104 victims and the government tensions tribes
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1009370355901219&id=100004847916630

180717 Twitter: Another protester was killed in #Basra https://twitter.com/MosulEye/status/1019178493979054080

180717 Twitter: Inlägg med bild på förtvivlad man som bär på pojke som dödats https://twitter.com/NadaAlkareem/status/1019361682303475712

180717 FB: Video som visar hur milisen misshandlar demonstrant grovt https://www.facebook.com/100004170696114/videos/1115285808620432/?hc_ref=ARRcKHUWmB3r6nRP_DIu39QzIKb_4_rGqs4IdUogvYTqJNepBZfQ13IZ4gblRvb3aqA

180716 FB: Video från demonstrationerna i Baghdad som visar hur milisen misshandlar demonstrant grovt https://www.facebook.com/baghdadB/videos/893599944168914/?hc_ref=ARRl6bOttaNK5Q5YIYQTJzYJnAw1XnGu6xidbgCZANzh9G_DDynrcjqGnViyNBrO5K4

180716 FB: Foto från demonstrationerna i Baghdad som visar hur ung demonstrant tvingas ner av SWAT-teammedlem, liggande på marken och hotas med k-pist https://www.facebook.com/sawsan.mou.39/posts/213813916127779

180716 från ca kl 21.40 FB: Livevideo på FB som visar skottlossning, uppges vara i Bagdad https://www.facebook.com/100013654388555/videos/467411343724008/?fref=gs&dti=1038916642842520&hc_location=group

180716 från ca kl 21.15 FB: Video på FB som visar skadade/dödade demonstranter, enligt uppgift har nu 4 personer dödats i Karbala. https://www.facebook.com/baghdad.aleiraqia.Official/videos/429824917509288/?hc_ref=ARSUzxmPt-1A3u9Mg23znq6lV4dEp8DstQC9xXZHrCv3JsXGKR4aF5r9ghINvzOTio0

180716 FB: Video på FB som visar skottlossning från militärpolisens sida, uppges vara i staden Karbala.
https://www.facebook.com/iraqfinlanb/videos/1795244477208331/?hc_location=ufi

180716 FB: Inlägg på FB påmediasida som drivs av journalisten Badr Nasir, foton av demonstranter som skadats vid protesterna https://www.facebook.com/BadrNasser2/posts/888367894692436

180716 FB: Video på FB som visar pågående demonstration i Basra https://www.facebook.com/BadrNasser2/videos/888594498003109/

180715 FB: Video på FB som visar skottlossningstillfälle i Najaf Det uppges att 2 personer dödats i Najaf https://www.facebook.com/anwar.lost?hc_ref=ARQE3IdODfIvjPM9eu5vPz7Jv8AdPNiuwDyZeQjoJv3_uhKfHBvXVx0KOcth9r3JkI8&fref=nf

Slut på länklistan.————-


(Foto från APT/TT, ur artikel i Aftonbladet 180714 )

Veckan som gick: En till slut minimerad deportation från Sagåsen, Kållered, Göteborg, med buss fyllda av ûberförberedda och till tänderna rustade poliser men med få tvångsdeporterade personer i den. Aktivister, jurister och advokater som jobbat med verkställighetshinder ända in i kaklet, busstopp i T-korset i Kållered och hungerstrejk i förvaret. I slutet av veckan, två rymningar från två av förvaren. Ja, kampen för rätten till asyl har i högsta grad varit livaktig under den senaste tiden.


Deportationen den 9/4: Gränspolisen hade förberett för 27 personer att deporteras till Afghanistan, det blev 5 personer som till slut deporterades (se artikel i länk 1 nedan). Vid förvaret i Kållered var vi ett 100-tal personer som hade samlats för att protestera mot dagens gruppdeportation. Innan dess hade det skrivits verkställighetshinder, yrkanden och överklaganden av jurister och advokater i samråd med aktivister. Aktivister demonstrerade och genomförde också en blockad vid T-korset i uppfarten till Kållered. Men det största motståndet var ändå inte det som syntes på ytan och kunde fångas av reportrars kameror, i artiklar eller i sociala medier. Det skedde inuti de förvarstagna själva, som innan deportationen börjat hungerstrejka.


När en människa börjar hungerstrejka, tar hon till det sista motståndsvapen hon har och det är hennes egna självdestruktion. Att det gått så långt, som till att unga människor gör så här, är något som borde tas på långt större allvar än som skedde. Det är ett mycket illavarslande tecken att unga människor inte har större hopp om sitt liv och sin framtid än så. Vuxenvärlden borde kunna ingjuta långt större hopp och det är faktiskt inte så att Sverige inte har råd att hjälpa de ungdomar som nu befinner sig här. Det som saknas är bristen på politisk vilja och det i sig, verkar vara ett mycket svårlöst problem. Hur får man vuxna, välsituerade politiker att vilja skapa bättre förutsättningar för unga flyktingar och inte bara för sig själva?


Juristers och advokaters aktiviteter i samråd med aktivister i kontakt med de förvarstagna ledde till lyckat resultat i form av genomförda verkställighetshinder och överklaganden för flera. Till slut blev det endast 5 (en del uppger att det var 6) personer som deporterades från förvaret i Kållered just denna dag. Och om man då även lägger till att även två enstaka deportationer stoppats veckan innan, så kan man konstatera att motståndet mot dessa deportationer är högst fungerande och livaktigt. Vid en tidigare gruppdeporation till just Afghanistan, var det ca 10 av 20 som blev kvar, alltså ungefär hälften. Och denna gång alltså mer än dubbel så många, på den juridiska arenan stoppade deportationer. Det är dubblerat resultat och en stor framgång för Asylnätverket, det stora nätverk av aktivister och civilpersoner som på olika arenor kämpar för de asylsökandes rätt till asyl.


Jag vill lägga till en sak här: Jag vänder mig emot att en chef inom Polisväsendet under veckan som gick, gick ut i media och uttalade sig politiskt, genom att påstå, att det civila motstånd som skedde under demonstationen, skulle stå i emotsägelse mot ”fri opinionsbildning”. Det är direkt felaktigt att påstå en sådan sak, han blandade verkligen begreppen där. Civilt motstånd handlar om att man som civilperson förstått vilka lagar som gäller, men att man anser att de står i strid med högre, mer humanistiska värden som samhället underlåter att följa. Vad gäller juridiken vid stopp av deporationer, så åberopar aktivister i dessa sammanhang det juridiska begreppet ”Nöd” (inte nödvärn, det är en annan sak). Begreppet ”nöd” i juridisk mening, handlar om att man med sin kropp försökt hindra att en person hamnar i fara för sitt liv och sin hälsa, i detta fall om den blir deporterad. Man vill alltså rädda en annan persons liv och man gör det med sin kropp i ett försök att stoppa deportationen. Felaktigheten som chefen inom Polisväsendet gjorde, var att försöka få det att se ut som att genomförandet av deporationen hade något att göra med fri opinionbildning och som att aktivisterna var emot detta, han blandar äpplen och päron här, vilket ofta sker från Polisens sida. Men makten har som alltid rent historiskt försökt definiera och demonisera dem som gör motstånd mot den. Det kommer att bli rättegångar framöver, där de 8 personer som frihetsberövades, kommer att prövas i en juridisk process, de flesta troligen under begreppet ”ohörsamhet mot ordningsmakten”. Vi får följa den kommande tiden, hur det går med detta.

180409: Stoppad buss i T-korset vid utfarten från förvaret i Kållered


Vad hände senare under veckan då? Jo, under natten till fredagen den 13/4 rymde 14 personer från förvaret i Kållered (se artikeln i länk 2 nedan). Och under natten till lördagen den 14/4 rymde 9 personer från förvaret i Flen (se artikel i länk 3 nedan). Varför rymmer man? Finns många förklaringar till detta, men en förklaring som hänger ihop med detta blogginlägg handlar om att man upplever att man inte hörts tillräckligt noggrant av Migrationsverket, att ens asylskäl har ignorerats totalt och det kan här vara möjligt att Migrationsverket har missat att man egentligen har skyddsskäl. Man flyr helt enkelt för att rädda sitt framtida liv. Man flyr för att man har något som kallas självbevarelsedrift.


Jag ska kort nämna ett problem här, och det är att det i många forum, särskilt i sociala medier, finns aktörer som försöker påmåla de som flytt från förvaret, kriminella epitet. Jag kan i detta sammanhang inte heller göra gällande att det inte skulle finnas brottslingar som inte har flytt från förvar, för så har skett och det sker ju även från fängelser: Brottslingar rymmer. Alltså med ordet brottslingar, avses personer som begått brott enligt Brottsbalken i lagboken. Men jag hoppas verkligen att ingen gör det stora intellektuella misstaget, att bunta samman alla som hamnar i ett förvar och flyr därifrån, med i juridisk mening brottslingar. Eftersom; Det är nämligen inget brott att söka asyl. Och till och med Polisen själva kan ibland erkänna att så är fallet. Det gör de, då de erkänner att de inte ämnar efterlysa personerna som flytt från förvaren, ja, inte mer än de redan är efterlysta av Gränspolisen alltså. Asylsökande som fått avslag är inte alltså inte brottslingar i Brottsbalkens mening. Däremot skulle jag vilja hävda att det borde vara brottsligt av samhället att låsa in asylsökande. Det är speciellt i moralisk och humanitär mening brottsligt av ett samhälle att göra så, eftersom många av dem redan är traumatiserade och förtjänar en mer humanitär behandling. Många är dessutom, förutom att de primärt traumatiserats i sitt hemland, även sekundärt traumatiserade av den svenska asylprocessen, som i flera avseenden är exceptionellt undermålig.


Att asylprocessen är undermålig är heller inget som Migrationsverket själva hemlighåller. Migrationsverkets egna undersökningar visar att i över hälften av asylutredningarna har man slarvat (4). Bland annat visar det sig att de skyddsskäl som de asylsökande har anfört, inte har utretts i tillräckligt hög grad. För den som inte flyr för sitt liv, kan denna beskrivning möjligen synas abstrakt, men för den asylsökande innebär detta sagt med lite andra ordval (mina ord), att Sverige i praktiken inte bryr sig om att du flytt för ditt liv och man tänker heller inte lyssna på varför du gjort det, även om du försöker berätta om det.


Nu börjar det också bli dags att dra linjer mellan de punkterna här. Den undermåliga utredningskvalitén resulterar ofta i att det går att överklaga ärenden, jag hävdar alltså här att det finns ett samband mellan 1) avslag och 2) lyckad överklagan. Skulle man till exempel kunna inför en särskild klausul för de ärenden som fått tre avslag, där en ny genomgång görs av utredningen i sin helhet? Utan att man behövet uppge nya omständigheter och försöka skapa prejudikat, eftersom gällande omständigheter kanske egentligen har hoppats över av Migrationsverkets egna personal? Kanske till och med ett beslut från Migrationsverket Rättsenhet om en tillfällig ”utredningsamnesti” skulle kunna fattas? För man kan inte bara stå och erkänna att utredningar är rättsosäkra. Det saknas här, en åtgärd där man säkrar upp utredningarna också. Här ser man just nu noll förslag från myndigheten själv, trots att myndigheten själv gått ut och erkänt sina flagranta misstag, som gett asylsökande ödesdigra konsekvenser i form av att de deporterats tillbaka till för dem farliga situationer i farliga länder. Vi har visserligen märkt att det finns ett motstånd mot ”amnesti för enskild grupp” hos riksdag och regering, men det är ju faktiskt inget som hindrar Migrationsverkets Rättsliga enhet att ta juridiskt ansvar för de misstag som skett.


FN kritiserar också Sverige för att man inte tillräckligt utrett skyddskäl i asylansökningar (5). Speciellt kritiseras åldersbedömningarna. Det är med stor flathet som hela samhället, både Migrationsverket, riksdag och regering hanterat all den kritik som åldersbedömningarna mött, både internationellt, från Rättsmedicinalverkets egna personal och inom läkarkollektivet. Vetenskapliga rön borde hanteras med klokhet och vishet, just nu har de grovt missbrukats av ett deportationsivrigt Sverige. När ska rättelse ske? Ja, enligt sittande regering, så möjligen 2020, om nu Barnkonventionen äntligen inkorporeras i svensk lag, enligt nuvarande proposition från regeringen, kanske man kan spekulera. Men att rättelse behöver ske, så har det varit länge. Och den – ja, jag vill kalla det för Prokrustesbädd (Googla på ordet) som nu skapat – det vedervärdiga sätt, på vilket man just nu juridiskt och praktiskt halar och drar särskilt afghanska ensamkommande ungdomar fram och tillbaka över ”den magiska 18-årsgränsen”, tills de går av på mitten, måste sluta nu. Det måste sluta nu, inte om två år. Detta är inte värdigt!


Frågor man kan ställa sig nu: När ska Migrationsverket börja ta ansvar för sina uselt genomförda utredningar? På vilket sätt, mer än att bara tillsätta ännu mer slarvig, ung och trött (Migrationsverket egna tidigare beskrivningar) personal, ämnar man komma till rätta med alla de utredningar som varit felaktiga? För det är väl inte rimligt att förvänta sig att man endast ämnar låta alla misstag vara vatten under broarna här? Det är trots allt medmänniskor det handlar om!


Människor försvinner inte i tomma intet, bara för att Migrationsverket först misshandlar dem byråkratiskt och sedan avför dem ur sina rullor. De fortsätter existera om de inte dödas av självmordsbombare eller för dem i hemlandet farliga personer. De håller sig på tå, de fortsätter vara på flykt. Några av dem lyckas till och med ta sig tillbaka, några lyckas kanske tillockmed byta spår i sin asylprocess, har tur och lyckas ordna med arbete istället, några har nätverk av goda människor som trots det helvete som Migrationsverket utsatt dem för, ändå lyckas hjälpa dem till ett bättre liv. Det är till sådana här människor jag sätter mitt hopp. De är ni alla som utgör vår moraliska framtidskompass. Tack för att ni finns, alla!

Kampen för rätten till asyl fortsätter!


Hanna Tellholt
Asylrättsaktivist
Göteborg den 15:e april 2018

Flygblad som kan kopieras upp och delas vid flygplatsaktion i händelse av enstaka deportation.

Länkar till artiklar som det hänvisas till i detta blogginlägg:
1) Offensiv 180411: Protester begränsade ny massutvisning.
http://offensiv.socialisterna.org/sv/1296/kampanj/14200/

2) Aftonbladet 180413: Rymning från förvaret i Kållered – 14 saknas.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/A2gQXq/rymning-fran-forvaret-i-kallered-14-saknas

3) Eskilstuna-Kuriren 180414: Två saknas efter rymning från Migrationsverket.
https://www.ekuriren.se/flen/nio-rymde-fran-migrationsverkets-forvar-tre-saknas-fortfarande/

4) Dagens Juridik 170201: ”Inte konstigt att det blir fel” – intern rapport avslöjar brister i varannan asylredning.
http://www.dagensjuridik.se/2017/02/inte-konstigt-att-det-blir-fel-intern-rapport-avslojar-brister-i-varannan-asylutredning

5) SVT 180322: FN-kritik mot svenska asylutredningar av barn.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fn-kritik-mot-svenska-asylutredningar-av-barn

 

Senast uppdaterad: 180311

Detta är lite basic info om läget för migranter i Frankrike, speciellt då man kommer till Paris. En del av info på denna sida är skriven på franska och då får man använda t.ex. Google Translate. Jag har översatt delar av texterna som jag finner relevanta i nuläget.

Diverse länkar
Paris: Centre Humanitaire Porte De La Chapelle https://www.facebook.com/pages/Centre-Humanitaire-Porte-De-La-Chapelle/267267583685427

Artikel från 170529, om Centre Humanitaire Porte De La Chapelle
https://www.emmaus-solidarite.org/le-centre-de-premier-accueil-des-personnes-migrantes/

——————Enkel översättning via Google Translate av delar av artikeln:
“DET HUMANITÄRA CENTRET – PARIS-NORD
Varje dag kommer det humanitära mottagningscentret att välkomna 50 till 80 personer, från 8:00 till 8:00 . Under välkomstbubblan, en uppblåsbara struktur på 900 m², kommer de att dra nytta av förhandsbedömningar på grundval av uttalanden för att styra dem till en enhet anpassad till deras situation. De kommer också att ha tillgång till all nödvändig information om sina rättigheter och förfaranden, tack vare dokumentationen om asylvägen i Frankrike, översatt till engelska, litterära arabiska, Pashto, Dari och Tigrinya.

Migranter, isolerade män som vill anmäla sig till en asylansökan i Frankrike kommer att besöka det tillfälliga boendeutrymmet under en 10 000 m² stor hall på 2 nivåer i en period av 5 till 10 dagar . Detta område har 400 platser för stora migrerande män, isolerade och nyanlända. Det kan därför rymma nästan 1500 personer per månad.Det är indelat i 8 kvarter på 50 platser, alla med sanitära faciliteter (1 dusch, toalett och handfat för 8 personer, utöver normerna för högkommittén för flyktingar), ett kontor för arbetare, ett förråd / aktivitetsrum och utrustade rum (sängar, eluttag och individuella skåp) som rymmer 4 personer. Alla dessa utrymmen har elvärme. Varje ö förvaltas av ett permanent och engagerat team av anställda som garanterar mottagarna tillgång till vitala behov (hygien, mat, boende), till de olika aktiviteterna och uppföljningen av deras fil.
Med stöd från den regionala Health Agency (ARS), kommer pole ”hälsa” arbeta på en daglig basis med de Paris SamuSocial medicinska team som kommer att erbjuda alla migranter som vill se över sin hälsa och först vård. Detta erbjudande kompletteras av närvaron av världens Läkare Association och EMPP (Mobile Teams Psychiatry osäkerhet), som kommer att erbjuda samråd med särskild hänsyn till behandling av psykologiska trauman. Denna uppdelning kommer att uppfylla de små sår och andra dagliga behov, utföra hälsoövervakning och styra flyktingar till common law-systemet i händelse av allvarlig sjukdom, infektion eller behöver djup recensioner. Psykologiskt stöd kommer att kunna göras genom tolkarnas närvaro.

Vid slutet av boendeperioden 5 till 10 dagar kommer personer att hänvisas till boendecentra anpassade till deras situationer över hela det nationella territoriet: CHU-invandrare (Emergency Housing Centre), CAD (centrum för mottagning och orientering), CADA (mottagningscenter för asylsökande) eller den nationella flyktingplattformen (mer än 600 volontärkommuner).”
Slut översättning.————-

Paris Refugee Ground Support.
https://www.facebook.com/PRGS.team/

France Terre d’Asile – fransk asylrättsorganisation.
http://www.france-terre-asile.org/

La Cimade – organisation för flyktingars rättigheter.
https://www.lacimade.org/

Svenska kyrkan i Paris.
https://www.facebook.com/svenskakyrkanparis/

180213 – Aida – 2017 Update France. http://www.asylumineurope.org/news/13-02-2018/aida-2017-update-france

Statistik – bra flödesschema över den juridiska processen på sid 18. http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_fr_2017update.pdf

Statistik – Frankrike – These are the French immigrations numbers, från 170116.
https://www.west-info.eu/these-are-the-french-immigration-numbers/cp-16-janvier-2017-3/

Franska Migrationssverket – OFII
http://www.ofii.fr/

Obs! Viktigt! – Ny lag som antogs i mitten av februari i Frankrike – Retention!
DW 180221 – France presents new immigration bill http://www.dw.com/en/france-presents-new-immigration-bill/a-42678578

Euroactiv 180227 – Serious shorcomings in the draft French draft law on asylum
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/serious-shortcomings-in-the-french-draft-law-on-asylum/

La Cimade blog 180215 – Retention – une loi devastatrice pour les droits des personnes dublinees
https://blogs.mediapart.fr/la-cimade/blog/150218/retention-une-loi-devastatrice-pour-les-droits-des-personnes-dublinees

Enkel (och dålig) översättning av artikeln via Google Translate:
Retention: en förödande lag för ”Dubliners” rättigheter 14 februari 2018 Torsdagen den 15 februari 2018 kunde nationalförsamlingen definitivt anta förslaget till lag om tillämpningen av det europeiska Dublin-systemet. Cimade kräver upprättandet av ett gemensamt europeiskt asylsystem där valet av värdland skulle göras av personen och i omedelbar framtid att upphäva de förödande effekterna av Dublinförordningen. Torsdagen den 15 februari 2018 kunde nationalförsamlingen definitivt anta förslaget till lag om tillämpningen av det europeiska Dublin-systemet. Faktum är att i lagskommitténs alla ändringar av parlamentsledamöterna Republiken i rörelse drogs tillbaka på begäran av regeringen att validera en text som härdats av senaten. Bara några parlamentsledamöter lade fram ändringar i sista stund för att ändra texten. Om de inte antas av kammaren i morgon kommer senatens lag senast att träda i kraft. Räkningen kommer att göra det möjligt för prefekturerna att mångfalt öka interneringen av personer som gör en asylansökan i Frankrike innan de ens bestämmer om de måste gå till ett annat europeiskt land för att få undersöka det. Det här är det land där de kom in i Europeiska unionen och där deras fingeravtryck var registrerade eller den där de ansökte om asyl. Den 27 september 2017 hävdade Kassationsdomstolen att en sådan internering inte var möjlig, eftersom det inte fanns någon definition enligt lagen om ”risken för flykt” av de berörda asylsökande. Den upprepade denna rättspraxis med en ny dom av den 7 februari 2018. Den föreslagna lagen definierar en antagen ”risk för flykt” genom tolv extremt breda situationer, så att människor, inklusive barn, kan hållas i fängelse nästan systematiskt. En röd linje korsas: det gör det möjligt för första gången att låsa upp personer redan innan ett beslut om utvisning utfärdades, vilket strider mot det konstitutionella rådets konsekventa rättspraxis [1]. Det minskade också tidsgränsen för att utmana dessa beslut från femton till sju dagar. Medan mer än 35 000 utlänningar har varit föremål för ett Dublinförfarande 2017 i Frankrike, kommer denna lag att leda till att man fyller administrativa interneringscenter för män, kvinnor och barn som bara begär en skydd. Dublinförordningen är ett orättvist system eftersom det ställer större ansvar för de europeiska staterna vid EU: s yttre gränser för att undersöka asylansökningar. Cimade kräver upprättandet av ett gemensamt europeiskt asylsystem där valet av värdland skulle göras av personen och i omedelbar framtid att upphäva de förödande effekterna av Dublinförordningen.”


Bild: Enrico Bertuccioli/Cartoon Movement

Kampen för rätten till asyl fortsätter!

Hanna Tellholt
Aktivist i nätverket för rätten till asyl
Göteborg den 11:e mars 2018