Inlägg märkta ‘Arlanda’

Uppdatering 181208:
Organisationen Ung i Sverige manar till samling vid förvaret i Märsta på tisdag från kl 10-23. Länk till event:
https://www.facebook.com/events/271487386890876/

Sverige för flyktingamnesti – Event för nationell ljusmanifestation imorgon, söndagen den 9/12:
https://www.facebook.com/events/295675731054644/

Uppdatering 181207 kl 16.15: Enligt The Institute for Economics and Peace och deras årliga Global Terrorism Index, som utkom onsdagen den 5/12, räknas nu Afghanistan som det dödligaste landet i världen, sett till konsekvenser av terrorism i landet. 4.653 dödsfall relaterade till 1.168 terroristdåd under 2017 placerar nu landet högst på listan över världens farligaste länder. Här är länk till artikel på nyhetssajten Newsy 181206, där även länk till Global Terrorism Index återfinns:
https://www.newsy.com/stories/afghanistan-is-now-the-deadliest-country-for-terrorism/

Uppdatering 181206 kl 22.17: Gruppdeportationen planeras att ske under tisdagen den 11:e december från Märsta förvar.

#AfghanistanIsNotSafe
#StopDeportationsToAfghanistan

Asylnätverket varnar just nu för att det planeras ännu en stor gruppdeportation till Afghanistan redan under nästa vecka. Detta trots det stora bombdåd som skedde direkt efter den förra deportationen som skedde precis nyligen. Igår, den 4:e december publicerade Migrationsverket ny landinfo och Rådgivningsbyrån höll ett webinar gällande säkerhetsläget i Afghanistan.

Det bekräftas av källor inifrån förvaret i Märsta att personer från andra förvar just nu flyttats till förvaret i Märsta, varför vi kan anta att nästa deportation blir därifrån och att den troligtvis kommer att ske redan under nästa vecka. Under onsdagen besökte Gränspolis tillsammans med tolk förvaret och delgav de förvarstagna informationen om att en deportation planeras och den kommer att ske med ett chartrat plan, dock gav man inget exakt datum ännu. Vi är dock fler som nu drar slutsatsen att deportationen troligen kommer att ske under nästa vecka, varför asylnätverket nu mobiliserar till motstånd mot kommande deportation.

Igår, den 4:e december kom Migrationsverket ut med ny landinfo gällande Afghanistan. Det är en 132 sidor lång rapport, som bifogas här:
Lifos extern – Säkerhetsläget i Afghanistan, version 1.0
https://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=42414&fbclid=IwAR2JZ1kY_foI5x8TL7zfOjeRlLs_KHbAPfVcXPlTSHMSkL77KFWKrElvxXk

Igår höll även Rådgivningsbyrån ett Webinar, varifrån vilket jag här väljer att dela den PPS-presentation som togs upp. Här kommer den:
PPSUNHCRAFGHANISTAN181204

Vi som deltog fick från Rådgivningsbyrån utskickat ett mail, som jag väljer att publicera i sin helhet här nedan, helt okorrigerat. Jag väljer att göra så här just nu, då asylnätverket meddelar att ännu en ny stor gruppdeportation är på gång nästa vecka, och vi är många som vill försöka förhindra att våra ungdomar skickas med till Afghanistan med denna gruppdeportation, genom att skicka in kompletterande information till våra klienters juridiska ombud, i syfte att försöka få iväg ett Verkställighetshinder, en s.k. VUT. Så vidare länkar som korrelerar till info i PPT-presentationen följer här, samt tips på ytterligare, möjligen användbara länkar gällande säkerhetsläget i Afghanistan. Mitt och mångas generella råd är att man personligen inte skriver ett Verkställighetshinder på egen hand utan att man tillställer ett professionellt juridiskt ombud ytterligare information, så att allt blir korrekt formulerat och att innehållet blir relevant till klientens ärende.

1. PPT on Security Situation in AFG

·         https://unama.unmissions.org/unama-special-report-increasing-harm-civilians-ieds

  • ACLED

o   https://www.acleddata.com

·         https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2018/oct/07/afghanistan-17-years-on-the-ceaseless-violence-of-a-war-the-world-forgot

·         International Crisis Group, Kandahar Assassinations Show Rising Taliban Strength in Afghanistan,

·         https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/kandahar-assassinations-show-rising-taliban-strength-afghanistan

o   https://www.thenational.ae/opinion/comment/isis-has-stepped-up-its-campaigns-in-yemen-egypt-and-afghanistan-the-coalition-fighting-it-should-be-worried-1.733239

o   https://www.straitstimes.com/asia/south-asia/isis-calls-on-muslims-to-join-them-in-afghanistan-if-they-cant-make-it-to-iraq-or

o   http://english.alarabiya.net/en/News/world/2018/09/03/Britain-warns-of-real-threat-from-ISIS-regrouping-in-Afghanistan.html

o   https://aoav.org.uk/2018/october-sees-us-led-coalition-leading-the-way-in-civilian-deaths-in-syrian-skies/

2. PPT on Humanitarian Situation in AFG

·         Afghanistan: Overview of Natural Disasters: https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/natural-disasters-0

See also:

3. PPT on UNHCR’s Eligibility Guidelines on AFG

·         UNHCR, Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten) v. A, B, C, D before the Supreme Court of Norway: Affidavit of Janice Lyn Marshall, 26 October 2015, www.refworld.org/docid/562f546c4.html

Other relevant sources:

Källa: Rådgivningsbyrån.

Kontaktväg: Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar/Swedish Refugee Advice Centre
Taptogatan 6, 115 26 Stockholm
Tel: 0200-88 00 66 (måndag–onsdag kl. 9.00–11.00)
Fax: 08-665 09 40
Hemsida: www.sweref.org

Länk till Facebookanteckning gällande Afghanistan:
https://www.facebook.com/notes/hanna-lucia-tellholt/afghanistan/745253825492006/

Vidare event gällande demonstration i helgen som kommer och aktion vid det förvar varifrån gruppdeportationen förväntas ske (troligen Märsta förvar alltså), kommer att komma upp de närmaste dagarna och kunna hittas på Facebook.

Stoppa deportationerna till Afghanistan! Nu!

Hanna Tellholt
Aktivist
Göteborg
5:e december 2018

Efter det senaste stoppet av deportationen vid Landvetter, är det flera som vill ge piloten blommor och de vill veta vilket flygplan det var, vad piloten hette osv. Man har ställt mig frågan om dessa fakta och här är mitt ganska långa svar på de frågorna.

Ingen aning om vilken flight det var och det är inget jag lagt fokus på i detta läget, eftersom det viktigaste för oss som jobbar med Jawad, nu är att fortsätta stabilisera Jawad och sträva efter att få ut honom ur förvaret. Jag förstår att många vill tacka piloten men min erfarenhet är att det liksom är ”standard” att piloten skall göra en säkerhetsbedömning om inte flyga om det är för bråkigt på planet. Det är egentligen fler deportationer som stoppats på detta sätt, 3 st på senaste tiden på Landvetter och de har fått instruktioner från Asylrörelsen, enligt de principer som kan ses i instruktionerna i den första filmen.

Instruktionerna är i korthet: ”Ta det lugnt, spar energi tills du är ombord på planet. Där ska du försöka med att vägra sitta ner och samtidigt ropa på hjälp och fortsätta vädja till dina medpassagerare att de skall hjälpa dig, att du inte frivilligt går med på att bli deporterad och att du vill tala med piloten och be honom vägra flyga tills du fått lämna planet.”

Tidigare år, 2011 och 2012 har det varit flera från Arlanda (Ali Mansouri, Mohammadreza Esfahan, Siavash Rahimi – se länkar till artiklar längre ner). Alla dessa personer har fått instruktioner av oss aktivister från Asylrörelsen före deportationerna, om hur det kan gå tillväga och det är ungefär enligt filmen som jag länkar här nedan. Ofta är personerna ändå så chockade efteråt, att de har svårt att återge klocktider och data som t.ex. flygbolag och när man intervjuar någon som jag gjorde med Jawad, får man vara mycket försiktig.

Man skall egentligen ställa sig frågan om det överhuvudtaget skall intervjuas och filmas och det är en balansgång mellan val av behov av integritet och behovet av att fortsätta lyfta personens ärende. Bedömningen vi gjorde är att det möjigen kan gynna Jawad att vi går ut och berättar just nu, men det är inte alltid det är så. Så jag frågade om Jawad kunde återge just detaljer ni frågar om, men han kunde inte det och därmed har jag inte gått vidare med just detta.

Nu kanske någon tycker att jag är lite otacksam men jag vet inte om jag är jätteimponerad av att en pilot följer säkerhetsföreskrifter. Jag är däremot extremt imponerad av att en så ung person som Jawad har sinnesnärvaro att göra exakt det som behövs för att han skall rädda sig själv från sin egen deportation. Det verkar inte som att någon av de övriga vuxna på planet förstod riktigt vad som försiggick, ingen verkade t.ex. ha kommit fram och frågat vad Gränspoliserna höll på med.

Frågan jag ställer mig är vad det gör med Jawad att vara med om att bli utsatt för att bli fasthållen av så många som upp till 5-6 Gränspoliser och att ingen verkar bry sig och reagerar och agerar adekvat. Så mitt fokus är på Jawad och att försöker återupprätta hans tilltro till människorna omkring honom. Mitt förslag är att ni skickar blommorna till Jawad istället, faktiskt, om ni ursäktar att jag inte håller med här.

Kampen för rätten till asyl fortsätter! ❤

Söndagen den 30:e april
Hanna Tellholt
Aktiv i Asylrörelsen, Göteborg

Länkar:
Film med instruktioner om hur man kan gå tillväga för att stoppa sin egen deportation:
https://www.youtube.com/watch?v=g2Umb7MyDhw&t=421s

Artikel i min blogg från 170428 om lyckat stopp av deportation av Jawad:
https://happytogobattle.wordpress.com/2017/04/28/granspolisen-forsokte-smygdeportera-jawad-till-afghanistan/

Artikel i Fria Tidningen från 120911 om lyckat stopp av deportation av Siavash Rahimi:
http://www.fria.nu/artikel/94233

Artikel på Rättvisepartiet Socialisternas blogg från 120214 om lyckat stopp av deportation av Mohammadreza Esfahani:
http://rshaninge.blogspot.se/2012/02/utvisningen-av-mohammadreza-esfahani.html

Video med Ali Mansouri på YouTube från 110927 om lyckat stopp av deportation:
https://www.youtube.com/watch?v=uxPRMp3HQZ0

PS 1: Sedan kan jag självklart se ett värde i att trots allt tacka piloten för att hen följde säkerhetsinstruktioner och därmed även rädda honom från att bli deporterad, så visst det kan man också göra. Plus att det självklart finns ett värde i att få reda på vilket flygbolag som var redo att bistå Gränspolisen vid deportation och uppmana just flygbolaget att inte göra det fortsättningsvis.

PS 2: Jag kan också lägga till att jag är helt medveten om riskerna med att göra motstånd vid deportation, att jag inte rekommenderar någon att göra motstånd vid gruppdeportationer då det inte brukar leda till lyckat resultat, då det ofta är så många poliser med och de har ett överskott av resurser. Sedan har det även varit ett dödsfall i samband med motstånd vid individuell deportation. Det var då en irakisk man avled vid försök till deportation 2014. Det är alltså inte okontroversiellt att ge detta råd, det finns absolut även risker. Dock har personal som genomför deportationer har fått mycket tydliga och rigorösa genomgångar med instruktioner om att de inte skall fortsätta med deportationen om det är för oroligt, utan att de då skall göra en säkerhetsbedömning av läget och i välja att ”backa hem” om det inte är en säker deportation.

Artikel i Aftonbladet 140318, om att irakisk man dött vid försök till deportation från Arlanda: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20488156.ab
Reportage i Sveriges Radio om händelsen:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6126233

PS 3: Nedan finns bild på flygblad som kan kopieras upp och delas ut vid incheckning till aktuellt plan om man lyckas få reda på vilket plan personen beräknas bli deporterad med. I flygbladet finns uppmaningar till medpassagerare att vägra sätta sig och kräva att piloten inte flyger vid denna deportation.