Inlägg märkta ‘rätt till vård’

(Fritt att dela vidare.)

Nu sprids ryktet i sociala medier om att en person begått självmord i ett av förvaren. Personen gjorde ett självmordsförsök och dog senare av skadorna, sägs det. Det cirkulerar olika rykten i sociala medier och just nu råder chock och förstämning. Detaljerna i detta kommer att klargöras den närmaste tiden och det kommer att ske flera samlingar runtom i landet de kommande dagarna.

När en ung människa väljer att ta sitt eget liv, så är det oftast så att personen egentligen ville leva, men inte stod ut med att må dåligt. Ett självmordsförsök är oftast ett rop på hjälp, och den som mår så dåligt, vill oftast att någon skall försöka stoppa det.

Det har flera gånger varit självmordsförsök i samband med tvångsdeportationer, vilket säger något om det inre tryck som en sådan sak, lägger på en ung människa. Migrationsverket, de nya, tillfälliga asyllagarna och människorna i landet Sverige bär ansvaret för detta. Vi tillsammans har ansvar för att skapa ett samhälle där unga känner att de orkar med sina liv och vi har ett ansvar för att inte utsätta unga människor för inhuman stress och press.

Därför är det dags att tvångsdeportationerna till Afghanistan stoppas nu.

Afghanistan har visat sig vara världens farligaste land när man ser till terroraktioner och vi vet redan nu sedan tidigare gruppdeportationer till Afghanistan att de som deporteras dit har hamnat mitt i nya bombdåd. De har mycket svårt att klara sig i ett söndertrasat Afghanistan och det är inte rimligt att skapa eller att hänvisa till några återtagandeavtal, när ett land inte kan garantera säkerheten för sina invånare. Dessutom bryter Sverige, och har upprepade gånger brutit mot principen om Non-refoulement, den princip som säger att en person inte skall deporteras tillbaka till ett land om personen riskerar fara för sitt liv i det andra landet.

Till dig som mår dåligt nu, har jag några råd:
Ett råd är ”Tre V: Värme, Vila och Vänskap”.
Värme: Om du mår akut dåligt, försök ta det lugnt och håll dig varm. Ta gärna en varm kopp te, en filt över axlarna och sätt dig ner och försök att andas lugnt. Värme kan hjälpa dig att slappna av lite.
Vila – ta det lite lugnare: Du behöver inte var aktiv och göra en massa saker utan kan ta det lugnare i några dagar och återhämta dig om du fått en chock eller har mycket ångest. Prioritet ett är att må lite bättre först.
Vänskap: Försök att prata med någon. Att sitta ner i lugn och ro med en annan människa kan avhjälpa en del av ångesten. Du behöver inte prata jättemycket, du måste inte berätta allt och dyka djupt i allt det som är svårt för dig. Det är helt okej att prata om helt andra saker, även ytliga saker, saker som gör dig lite glad och det är faktiskt okej att skratta också. Det viktigaste är att du inte är ensam.

Om du mår så dåligt att du känner att du inte klarar av din situation, be om hjälp att få träffa en läkare. Mår man rejält dåligt så kan det behövas mer vård och en läkare kan bedöma vad som behövs. Det är lika plågsamt att må dåligt i själen, som det är att ha en sjukdom i kroppen och man har rätt att få vård och hjälp för att må lite bättre.

Länkar:
SuicideZero – FB-sida med basic info och kontaktvägar för hjälp och råd om hjälp vid suicidrisk.
https://www.facebook.com/suicidezero/
SuicideZero – hemsida:
www.suicidezero.se

SPES – Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes Stöd.
https://www.facebook.com/RiksforbundetSPES20150626/
SPES – hemsida:
http://spes.se

Hanna Tellholt
Aktivist
Göteborg den 9:e december 2018

Annonser

Irakiska strejkgruppen är nu inne på sin 4:e strejkvecka och man är mer beslutna än någonsin att fullfölja strejken. Det är möjligt att Malmöpolisen tror att deras trakasserier kommer att göra att gruppen demoraliseras och tappar kraft, men då glömmer man att det här är människor som har varit med om så mycket tidigare, att Malmöpolisens trakasserier för dem ändå framstår som en mild västanfläkt.Tobias Lohses foto.

Undertecknad har tidigare skrivit om hur Malmöpolisen trakasserar strejkgruppen, på samma sätt som man tidigare trakasserade de strejkande palestinierna och även den grupp som demonsterade mot rivningen av Sorgenfrilägret. Den här gången har man upprepade gånger kört ut till strejkområdet på nätterna, lyst med helljuset på de vilande medlemmarna av strejken, gått runt och sparkat på på dem, krävt att de skall ställa sig upp och man har tagit deras utrustning i beslag. Den person som Malmöpolisen uppfattade som ledare för strejken greps och fördes in till polisstationen, för att sedan, i brist på underlag, tvingas frisläppa honom. Centrum för Social Rättvisa har även JO-anmält Malmöpolisens trakasserier (se vidare länk 1). Då det gick för långt med trakasserierna steg Vänsterpartiet Malmö fram och genomförde en solidaritetsmanifestation på platsen (se vidare länk 2).

Vi har i Sverige en grundslagsskyddad demonstrationsrätt. Det är ingenting som Malmöpolisen kan ändra på, hur mycket de än försöker. Det är bara sorgligt att man inte ens förstår vilka människor man sparkar på. Läget i Irak blir farligare för varje dag som går och det är något som delvis avspeglas i de juridiska riktlinjer som kom ut i november förra året, RCI 58/2016 (se vidare länk 3). Dock är många av gruppens medlemmar upprörda då det råder stor diskrepans mellan hur Migrationsverkets Rättsenhet tycks uppfatta vissa områden, t.ex. Basra, och de erfarenheter som de själva har av området och som gjort att de tvingats fly därifrån. Gruppens medlemmar kommer att söka omprövning av sina ärenden och även verka för att Migrationsverket får ännu mer uppdaterad information om de områden där deras juridiska riktlinjer brister idag.

Den 6:e juni är det som bekant nationaldag i Sverige. Detta firar även strejkgruppen, men då med något mer internationell betoning – det blir en (inter)nationaldag, med god mat, musik och sommarlekar som t.ex. kubb. Man passar även på att bjuda in afghanska gruppen asylsökande och eventet kallas en ”Solidaritets-picnic för en mänskligare asylpolitik” (se vidare länk 4). Bakom detta arrangemang står flera organisationer: Vänsterpartiet Malmö, Refugees Welcome Sverige, Nätverket Skåne för Amnesti och Ensamkommandes Förbund. Vill man fortsatt stödja gruppens kamp för rätten till asyl, är man välkommen att besöka gruppen och peppa dem på plats. Bor man långt borta och inte kan besöka, är man välkommen att swisha valfri summa till 123 634 40 89, Swishnummer som går till Refugees Welcome Sverige. Märk betalningen ”Irakierna”. Bidraget kommer att gå till inköp av mat till de strejkande.

Hanna Lucia Tellholts foto.
Fatma Sadek, volontär och Hydaer Kamel, en av de irakier som just nu strejkar

Hanna Lucia Tellholts foto.
Tobias Lohse, ordförande i Refugees Welcome Sverige, med unga adepter,
i hårdträning inför 
kubbmatchen vid morgondagens (Inter)nationaldagsfirande

Således kamrater:
Kampen för rätten till asyl fortsätter!
Jalla, jalla, asyl åt alla!

Malmö 6:e juni 2017

Hanna Tellholt
Aktivist
Asylnätverket

Länkar:
1: Centrum för Sociala Rättigheter – Malmöpolisen trakasserar manifesterande irakier – anmäls till Justitieombudsmannen
http://socialarattigheter.se/malmopolisen-trakasserar-manifesterande-irakier-anmals-till-justitieombudsmannen/

2:  Bilder i inlägg på FB, från Solidaritetsaktion – på strejkplatsen 170531:
Vänsterpartiet tillsammans med representanter från Irakiska kulturföreningen, IKP, Irakiska demokratiska rörelsen, Refugees Welcome Sverige, och DFLP.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1454648517912291&id=638881939488957

3: RCI SR 58/2016 återfinns i länk på denna sida:
http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=38486

4: Event på FB: Solidaritets-picnic för en mänskligare asylpolitik
https://www.facebook.com/events/1207536589373961/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2222%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2222%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&pnref=story.unseen-section

5: Strejkgruppens svenska sida på FB:
https://www.facebook.com/groups/219356085244463/

6: Strejkgruppens arabiskspråkiga sida på FB:
https://www.facebook.com/groups/1749678368651620/

7: Länklista – Irak:
https://www.facebook.com/notes/hanna-lucia-tellholt/irak/1115392938478091/

Den strejk som påbörjades förra helgen på två ställen, dels vid Mynttorget i Stockholm och vid Agnesfridsvägen, Jägersro i Malmö, fortsätter nu i Malmö. Man planerar nu att fortsätta en längre tid.


Bild från dagens strejk vid Migrationsverket, Jägersro, Malmö.
Foto: Hanna Tellholt

Som mest har det hittills varit 175 personer vid strejken och de som deltar kräver besked om sina ärenden. Man har väntat länge på besked, flera har väntat i snart 2 år men även längre, en av männen har nu väntat i 7 år på uppehållstillstånd.

Flera medlemmar i gruppen har även medicinska behov, som inte blivit tillgodsedda hittills. Ett av de värsta exempel har det skrivits om på 24malmo.se. Det är Mohammed Hderi, som har bukskador sedan en bomb exploderade för 3 år sedan, i Irak. Länk till artikel på 24malmo.se:
http://24malmo.se/2017/05/17/irakier-manifesterar-utanfor-migrationsverket-vore-irak-tryggt-skulle-vi-inte-sta-ut-med-att-sova-i-regnet/

Mohammed beskriver att han har kroniska smärtor, som är så svåra att han ofta svimmar och måste föras till sjukhus. Han har dessutom fortfarande kroniska sår, som kräver kontinuerlig omläggning. Han har behov av flera kompletterande operationer men har hittills nekats dessa, då man hänvisar till att han inte har uppehållstillstånd. Sverige har tidigare fått kritik av FN:s särskilde rapportör för rätten till hälsa, Paul Hunt, för att man inte ger adekvat vård till papperslösa och det är inte svårt att föreställa vilken skillnad det skulle vara i bemötande av Mohammed Hderis, om han hade de fyra sista siffrorna i sitt personnummer. Att en person nekas vård p.g.a. att papper inte är klara, är inte i linje med de etiska principer som bör styra vården och begreppet ”vård som inte kan anstå” vantolkas habituellt av vårdinrättningar och starkt kritiserats av flera vårdprofessioner, vilket man kan läsa vidare om på Rätt till vård-initiativets sida på nätet: http://www.vardforpapperslosa.se/

Mohammed Hderi är dock inte den enda personen som inte verkar få adekvat vård i strejkgruppen. Mostafa Aljanabi, 18 år, från Bagdad, berättar till exempel att han länge varit i behov av en ryggoperation, men han har hittills nekats operation och man har svarat honom att det beror på att han inte har sina papper klara. Mostafas far var högt uppsatt militär under Saddam och efter Saddams fall har familjen varit förföljd, trakasserad och hotad under den nya regimen och det har varit omöjligt för familjen att kvarstanna i Irak. Övriga familjen befinner sig för tillfället i Turkiet och här i Sverige har Mostafa hittills fått ett avslag och han har överklagat det, men ännu inte fått något besked, trots att det nu hunnit gå 7 månader.

Mostafa Alnajabi med kamrat

I många fall har delar av familjer tidigare fått uppehållstillstånd, för att nu upptäcka att man tvingas försöka ta sig över en numera skyhög EU-mur. Ali Khatem Sherief, 28 år, har hela sin familj i Sverige och alla har fått uppehållstillstånd utom han. Ali har nu väntat i 7 år. Han har hunnit få avslag i flera omgångar, avlöst av långa perioder av väntan på att kunna söka på nytt. Till slut har det nu hunnit gått 7 år och han vet fortfarande inte hur det kommer att gå. Familjen är från början från Nasria, i Södra Irak. Ali har 3 bröder och 1 syster och de har alla uppehållstillstånd, utom han. Familjeåterföreningsdirektivet ser ut att vara satt ur spel för tillfället och om det inte är det, är det dags att Ali får samma rätt till trygghet som hans övriga familj fått.

Det finns fler exempel. Ett är Waled Defallah Nata, 36 år, har varit här sedan 2015 från Nasria i södra Irak, Familjen som består av 11 personer, har levt i Sverige i 17 år nu. Alla har uppehållstillstånd utom han. Han har haft svårt att klara sig de första åren här. Han har nu förlorat sin fru eftersom hans frus familj tvingade henne att separeras från sin man, då de ansåg att han inte kunde försörja dem. Han har en son på 4 år och en dotter på 1 år. De separerades i Turkiet.


Waled Defallah Nata

Sedan Irakiska armén drogs in i striderna mot IS har flera tidigare soldater sett sig tvungna att lämna landet, det har talats om att den irakiska armén lidit av en slags psykologisk kollaps, vilket beskrivs i en artikel i DN 140624:
http://www.dn.se/nyheter/varlden/iraks-arme-lider-av-psykologisk-kollaps/

Ahmad Jili Hawi, född 1986, från Najaf i Irak, arbetade inom det militära men eftersom han lämnade Irak för 2 år sedan, betraktas han nu som desertör och riskerar dödsstraff. Han lider numera av svåra depressioner och behöver psykiatrisk vård. Hans fru och dottern på 7 år blev kvar i Irak och nu har rövats bort, vilket gör att han mår oerhört dåligt.

Ahmad Jili Hawi

Men inte bara militärer drabbas hårt av läget i Irak, även säkerhetspersonal och deras anhöriga. Ayad Mahsan Ajaj Mathboob, hans fru Fadheela och hans son Ali Ayad, har alla tre fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd i mars i år. De är från Basra. Ayad, som arbetat som vakt på ett brittiskt företag trakasserades av den lokala milisen som anklagade honom för att arbeta för ett utländskt företag. Man har brutit sig in i hans hem då han själv inte var hemma och hotat hans fru och barn till livet då de gick in och man lät meddela att man skulle döda Ayad. Ayad vet idag att han kommer att bli dödad av milisen om han återvänder till Basra. Ändå har alla i familjen fått avslag nu. Hans son Ali går inte längre i skolan, skolledningen försökte stoppa hans skolgång men man har lyckats kämpa för sonens skolgång och Ali går iallafall återigen i skolan.

Ayad Mahsan Ajaj Mathboob och hans son Ali Ayad

Sedan är det många i gruppen strejkande som mår psykiskt dåligt, både p.g.a. av tidigare traumatiserande händelser i Irak men även p.g.a. den inhumana situationen som skapas av byråkratisk snårskog. 27-årige Rasool från Maysan i södra Irak, har varit i Sverige sedan förra året. Han hade egentligen inte tänkt stanna i Sverige, utan försökte resa genom Sverige på väg till sin bror, som lever i Finland och där har en dotter som är sjuk, men eftersom han tvingats lämna fingeravtryck i Sverige, så blev han ett Dublinärende och fastnade i ett limbo. Eftersom han inte kan åka till Finland, inte heller tillbaka till Irak, har han gett upp totalt. Han berättar att han försökte ta sitt liv för bara en vecka sedan. Han klev rätt ut i vägen, försökte bli påkörd av en bil, men hans vänner lyckades stoppa honom. Om en svensk person hade varit lika akut suicidal, hade den personen troligtvis fått vård inom psykiatrin, med extravak, mediciner och täta läkarbesök, men Rasool väntar sig inte ens att bli humant bemött inom vården, så han vill inte söka sig dit. Hans vänner är djupt oroliga för honom.

Gruppen kommer att fortsätta strejka nu en längre period. Refugees Welcome stödjer strejken och har gått ut med ett pressmeddelande:
https://www.facebook.com/refugeeswelcomesverige/photos/a.402220476652164.1073741828.402209799986565/651318451742364/?type=3&theater

Video från strejken, publicerad på Nanar Magasinets sida på FB:
https://www.facebook.com/Nanar.Magasinet/videos/1208362419273293/?pnref=story

Ytterligare bilder från dagens strejk:

Kampen för rätten till asyl fortsätter!
Stoppa alla deportationer till Irak!
Jalla, jalla, asyl åt alla!

Malmö den 20:e maj 2017

Hanna Tellholt
Aktivist i Asylnätverket

Länklista Irak, publicerad på FB:
https://www.facebook.com/notes/hanna-lucia-tellholt/irak/1115392938478091/