Arkiv för december, 2015

Vet inte om jag känner mig så där tjohooglad inför nyårsfirande och övergång till det nya året. Snarare bär jag mitt lilla ljus med över till nästa år. 2016. Ljuslågan darrar eftersom det blåser så hårda högervindar just nu och jag försöker skydda den med min hand. Jag tror att det möjligen blir ett ok år för mig själv, men eftersom min upplevelse av lycka också hänger ihop med hur lyckliga resten av mina vänner är, så känns liksom inte lyckan garanterad här.

Det kommer att bli en tufft år asylmässigt, så sätter jag inte mitt hopp till ett superlyckligt år, utan tror att det kommer att bli ett år av små glada ljuspunkter – när någon kommer fram genom taggtrådstunneln in i landet Sverige. Sedan tror jag att vi alla kan behöva ladda med näsdukar, för alla tårar, för de som möter en hård, stängd dj-vla dörr just nu, när de försöker komma in i landet Sverige. Det kommer att behövas en kraftsamling och återkommande civila motståndsaktioner, för att försöka påverka våra politiker och hela samhället, att hitta tillbaka till ett mer humant läge. Och då var det inte humant innan, heller. Ja, det är så jag ser på det just nu, mina vänner. Och jag tror att det kommer att vara viktigare än någonsin under det kommande året, att verkligen fortsätta försvara rätten till asyl. Därför: Återinför rätten till asyl! Gott Nytt Kamp-År! 

In English: Do not know if I feel so extremely happy before this New Year’s celebration and transition to the new year. Rather, I carry my little light over to the next year. 2016. The flame trembles as it blows so hard right wing winds right now and I try to protect it with my hand. I think it possibly becomes an okey year for myself, but because my experience of happiness is also related to how happy the rest of my friends are, so it feels like luck is not guaranteed here.

It will be a tough year concerning asylum issues, so I do not put my hope in for a super happy year, but think it will be a year of small happy bright spots – when someone comes through the barbed wire tunnel into the country Sweden. Then I think we all will have to gather handkerchiefs for the tears for those who faced a hard, closed door right now, when they try to enter the country of Sweden. It will require a concentrated effort and recurring civil resistance actions, to try to influence our politicians and our whole society, to find a way back to a more humane mode. And then it was not human before, either. Yes, that’s how I see things right now, my friends. And I think that it will be more important than ever before, during the upcoming year, to defend asylum rights. Therefore: Reinstall the right of asylum! Happy New Year of Battles! 

Det första hoppfulla som händer nästa år, är att förhoppningsvis 1000 personer kommer att göra civilt motstånd mot de nya, sjuksjuksjuka id-kontrollerna./The first hopeful thing that happens next year, is that hopefully 1000 persons will make civil resistance against the new, sick sick sick id-checks.
https://www.facebook.com/events/1085719014786319/

Rekommenderas – Kort film (3:34 min) från WAHA Balkan, en av många hjälporganisationer/Recommended – Short film (3:34 min) från WAHA Balkan, one of many help organizations:
https://www.facebook.com/wahabalkan/videos/1651075498470365/?hc_location=ufi

Rekommenderad video (15 min)/Recommended video (15 min):

Efter att explosioner skakar deras hem i Kobane, Syrien, ger sig en ung familj ut på en farlig resa på jakt efter säkerheten i norra Europa./After explosions rock their home in Kobane Syria, a young family set out on a perilous journey in search of safety in northern Europe.
https://www.youtube.com/watch?v=ItNWqzBTC0w&feature=em-subs_digest

UN Refugee Agency – 2015 – 7 key events.
http://tracks.unhcr.org/2015/12/2015-the-year-of-europes-refugee-crisis/

Årsrapport
från blogggen./Annual report concerning this blog.
https://happytogobattle.wordpress.com/2015/annual-report/

hopp

Hanna Tellholt
Asylrättsaktivist, med i Asylrörelsen
Göteborg den 31 december 2015

Och nu, ett långt PS: Den grupp palestinier som jag skrivit om tidigare under året, som strejkat utanför Migrationsverkets vid Jägersro, Malmö sedan augusti, har fortfarande inte fått besked från Migrationsverket. Man fortsätter strejka i vinterkylan, även sedan Polisen rev ner tältlägret träffas man fortfarande varje dag, men nu i ett enkelt vindskydd. Man har lämnat in sina ärenden för nya bedömningar och medlemmar ur gruppen har flera gånger fått mycket vaga besked om ”i slutet av nästa månad” i flera omgångar medan månaderna bara går.

Det är oklart varför Migrationsverket väljer att förhala lösningen för medlemmarna i denna grupp. Det man tidigare meddelat asylsökande från Palestina, har varit att man kan få uppehållstillstånd om man söker transitvisum vid Egyptiska ambassaden och sedan inte får svar alternativt att man nekas transitvisum. Detta steg i processen är klart sedan länge för många och var klart, redan innan strejken. Det är även känt för hela världen att gränsövergången vid Rafah är stängd. Ändå påstod den handläggare vid Migrationsverket jag ringde till senast, att man fortfarande ”undersöker läget vid Rafah”.

Det är en sådan upprörande diskrepans mellan verkligheten och MIV:s besked, att man till slut inte kan se den behandling som MIV ger denna grupp, som något annat än en ren, byråkratisk misshandel. En väntetid måste kännas rimlig och förklarbar. Det man säger sig undersöka måste vara oklart. Det är det inte här. Världen vet att gränsövergången vid Rafah är stängd. Den här gruppens medlemmars ärenden har legat för behandling alltför länge och det är dags att Migrationsverket ger asyl åt dem nu, precis som man tidigare gett den hungerstrejkande gruppen i Göteborg, asyl. Det är dags nu, MIV!

Länk till gruppens sida på Facebook:
https://www.facebook.com/groups/PalestinierGaza/

palestiniansonstrike151231
Strejkgruppen 151231, Malmö

PPS: Det är möjligt att den flyktväg som går att ta under våren genom Europa, kommer att gå via Bulgarien och Serbien. Här är några uppdateringar:

I Dimitrivgrad i Serbien, är det mycket kallt just nu, -9°C och många flyktingar i ankommande. Man välkomnar de som vill hjälpa till frivilligt under det kommande året. Även ekonomisk hjälp emottages gärna, se vidare info i uppdateringen.
https://www.facebook.com/imhumanIHO/posts/957900107579350

Längre info från Belgrad:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.927386303982301.1073741847.885932764794322&type=3&hc_location=ufi

Det finns ju mängder av organisationer som hjälper till utmed vägen, men detta var 2 som jag nyligen fick tips om, som jag väljer att publicera idag. Nu: Slut för idag – Kampen fortsätter!