Arkiv för mars, 2016

Lyssnade i morse på radions kanal P1, där en syrisk farmaceut, som förlorat sin fru och sitt 5-åriga barn under bombningarna i Syrien intervjuades. Han verkade vara en högutbildad man med en uppdaterad omvärldsanalys och han konstaterade nu att ”EU är fullt” och han tänkte istället försöka söka sig till Kanada eller något annat land.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=438&artikel=6381316

Det har gått chockerande snabbt, denna nästan simultana tillslutning länderna emellan, av Fort Europa. För Sveriges del, kom den, för ögat första synliga stängningen, vid införandet av ”Förnedringsrutten”, som Bodil Ceballos väljer att kalla Malmöpassagen. Den som infördes den 4:e januari.
http://www.helahalsingland.se/opinion/ledare/sjolund-moter-valero-hon-star-stadigt-i-stormens-oga

I Sverige sker nu tillstängningen vidare på den byråkratiska, parlamentariska arenan. Två lagrådsremisser är just nu på gång, lagrådsremisser som innebär omskrivningar av regelverk och juridik som kommer att verka till att bli, i praktiken, en inre och yttre strypsnara på flyktingpolitiken.

Den första lagrådsremissen (den inre strypsnaran) har redan varit ute på remissrunda och går nu över för slutkoll hos lagrådet för att man skall se över att den inte bryter mot redan befintliga lagar. Den handlar om inskräkningar av bidrag och boende efter att man har fått avslag på asylansökan.
http://www.regeringen.se/contentassets/eb45beb7a7624490b7824dc22db44976/andring-av-bestammelserna-om-ratt-till-bistand-i-lagen-om-mottagande-av-asylsokande-m.fl

FARR bl.a., har avrådit från dessa inskränkningar men Miljöpartiet, som till en början varit splittrade och kritiska vid årskiftet mot ökade restriktioner inom flyktingpolitiken, står bakom och ursäktar sig med att de liksom har behövt gå med på detta. Man måste inte gå med på någonting men vill man värma sig vid riksdagsköttgrytorna, så antar jag att hungern kanske överröstar sveket mot de mest utsatta av våra medmänniskor.

Migrationsminister Morgan Johansson (S) ställer nu utsatta grupper mot varandra och hävdar att de som fått avslag tar platserna för nya asylsökande. Inte ett ord om möjligheter att överklaga, hänvisa till nya omständigheter osv. Sådana möjligheter för en asylsökande att få en andra chans och som ger asylsökande som fått avslag hopp om livet, är helt borttagna nu, ur hans snäva synfält nu och sossarnas internationella, medmänskliga solidaritet börjar numera vara ett minne blott.
http://www.dn.se/nyheter/indraget-bidrag-vid-nej-ska-fa-fler-att-lamna-sverige/

Den nuvarande regeringen med Morgan Johansson som Migrationsminister, vill nu lägga till en slags fjärde traumatisering för en flykting. Man vill att flyktingen skall deportera sig själv – frivilligt.

Jag vill påpeka följande: Att inte beviljas asyl, behöver inte behöva betyda att man egentligen inte har flyktingstatus. Det kan faktiskt även innebära att det skett en byråkratisk misshandel av den asylsökandes ärende från Migrationsverkets sida. Det kan röra sig om att Migrationsverket avkrävt den asylsökande information som är omöjlig att ta fram eller att man anser att deras historier är motsägelsefulla. Detta bara för att den asylsökande till en början inte haft haft förtroende för personalen på Migrationsverket och kanske har utelämnat traumatiska fakta som kan vara avgörande för deras case.

När den sanna historien sedan kommer fram hävdar Migrationsverket att personen ljuger. Denna dubbelstraffning – ”damn you if you don’t and damn you if you do” – orsakar ofta en tertiär (3:e gångens) traumatisering av den asylsökande. För asylsökande är ofta mångfalt traumatiserade redan innan. Att vara flykting kan innebära:
1. Att först bli primärt utsatt i hemlandet, sedan
2. sekundärt bli utsatt under flykten, sedan
3. tertiärt utsatt och misstänkliggjord under asylsökandeprocessen. Och nu till slut vill sossarna med Morgan Johansson i spetsen bidra till den
4. quartiära (4:e gångens) traumatisering, genom att försöka få flyktingen att bara packa sin väska och självmant bege sig tillbaka till det helvete som människan en gång flydde ifrån.

Prova nu med följande: Tänk dig att du pratar med en våldsutsatt person i en relation. Skulle du då uppmana personen att packa väskan frivilligt och återvända till den våldsamma relationen? Nej, det skulle du troligtvis inte göra.

Personligen har jag varit med om att arbeta mot utvisning av människor som haft både för ögat synliga och dokumenterade tortyrskador och det är har varit ett hårt jobb med att få tillbaka deras ärenden upp på den juridiska agendan inom migrationsrättssystemet. Mycket svårarare än det borde ha varit. Det är oroväckande att det enda intresset som verkar finnas hos nuvarande regering är hur de som fått avslag skall ut ur landet, det talas ingenting om hur de skall kunna beviljas en ökad rättssäkerhet till exempel, vilket man mycket väl även skulle kunna välja att göra. Om man ville stå för sant socialdemokratiska värderingar.

Den andra lagrådsremissen handlar bland annat om de tillfälliga uppehållstillstånden (TUT) och innebär djupgående förändringar med stora konsekvenser för de asylsökande.
http://www.regeringen.se/contentassets/6c532e0c5ef2406b9097ba9d93e43ce1/utkast-till-lagradsremiss-om-begransningar-av-mojligheten-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige.pdf

Där skall remissvaren vara inne senast nästa vecka och just nu ser det ut som att Röda Korset kommer att ha riktat den skarpaste kritiken, man kallar den bl.a. för ”ett ogenomtänkt hafsverk”.
http://www.svd.se/roda-korset-om-lagradsremiss-ogenomtankt-hafsverk

Som vanlig enkel medborgare, som tidigare sett så många förslag gå ut på remiss men sedan klubbas igenom efter att man inte hörsammat remissinstansernas kritik ens det minsta, har jag personligen föga förtroende för att våra ”folkvalda” har örat mot marken här, det är helt uppenbart att de styrande styrs av helt andra krafter än önskemål om mänsklighetens väl och ve.

För oss som varit med och gjort motstånd mot EU redan i samband med folkomröstningen innan tvåtusenskiftet, är denna likriktning mot ett alltmer borgerligt, ett alltmer slutet EU, skrämmande. Det börjar bli svårt att andas för oss som tror på den humanitära rätten. Vi ser nu Sverige fortsatt genomgå en konstitutionell metamorfos i riktning mot mörkblått. Den började redan började ske innan EU-inträdet, men då handlade det mer om regler för upphandling och tendenser till urholkning av arbetsrätten. Nu slår man ut Sverige som hamn för de mest utsatta och det oroar starkt. Dessutom har jag svårt att se att det stämmer, som den syriske farmaceuten tänkte. Jag tror inte att EU är fullt. Men om det skulle vara så, kanske bilden nedan skulle kunna vara ett förslag på hur vi skulle kunna få lite mer plats iallafall.

eu-bc3a5t

Det var allt från mig i dag. Over and out.

Hanna Tellholt
Asylrättsaktivist
Göteborg den 6:e mars 2016