Arkiv för december, 2016

Länk till event på Facebook (Uppdatering 161214: Eventet är nu borttaget då deportationen är över.)
https://www.facebook.com/events/385226955151033/

Idag den 9/12, dagen efter att det nya rättsliga ställningstagandet för Afghanistan publicerats och omnämnts i media, har journalisten Wares Khan och Öis brottare Mustafa Nauibi förts från sina olika förvar – Wares från Åstorp och Mustafa från Kållered – till Transitförvaret, avdelning 3 vid Migrationsverkets förvar i Märsta. Både Wares och Mustafa har fått informationen om att de riskerar att bli deporterade till Afghanistan nu på måndag.

stop-deportation-pic-copy

Det har sedan tidigare ryktats inom Asylrörelsen att det är en gruppdeportation planerad till den 13/12. Det befinner sig flera afghaner i förvaret i Märsta just nu (oklart antal personer än så länge men det sprids just nu info i sociala medier om att det är ett 40-tal personer) och man kan även anta att flera kommer att flyttas dit under helgen. Det finns nu alltså stor anledning för Asylrörelsen, Aktion Mot Deportation, Ingen Människa Är Illegal och alla aktivister att mobilisera till motstånd och protester redan denna helg.

Wares Khan är den kände och omtyckte journalisten från Malmö TV, som hotats till livet i Afghanistan p.g.a. att han intervjuat både regimkritiker och av talibanerna illa sedda personer, såsom populärkulturkändisar, som inte är tillåtna. Blir han deporterad tillbaka till Afghanistan kommer han att vara utsatt för livsfara och något internflyktsalternativ är inte möjligt för en så känd och omtalad person som han är bland afghaner. Wares har även en egen Youtubekanal, där man kan se ca 175 st inslag som visat ett oräkneligt antal gånger för ett oräkneligt antal personer.
https://www.youtube.com/user/warisafghan

Mustafa Nauibi, den unge Öis-brottaren som suttit i Kållereds förvar i 50 dagar nu, hade precis börjat glädja sig över det hopp de nya juridiska riktlinjerna gällande Afghanistan väckt hos honom. Det är mycket svårt att inte i nuläget ställa sig frågan varför Gränspolisen har så bråttom att försöka deportera honom. Kan det möjligen vara så att Gränspolisen just nu försöker välja en känd person som Mustafa Nauibi och helt maktfullkomligt försöka statuera ett exempel genom att deportera honom?
https://www.gp.se/sport/%C3%B6isbrottaren-ska-utvisas-beskedet-ger-nytt-hopp-1.4028063

img-fr_deportation_nation

Angående det nya rättsliga ställningstagande för Afghanistan har media under gårdagen uttryckt stora förhoppningar om att det skall hjälpa många, men man kan vänta sig att mer initierade personer på sikt kommer att kunna uttala sig vilken skillnad dessa nya juridiska riktlinjer innebär i praktiken, för de som söker uppehållstillstånd, men redan en lekman kan ju ana en ondsint skrivning gällande t.ex. internflykt på sidan 2:
”Internflykt för personer som saknar nätverk kan vara relevant och rimligt framförallt till städerna Kabul, Herat eller Mazar-e-Sharif för vuxna män samt vuxna par, om det inte finns funktionshinder eller medicinska hinder. Om nätverk finns kan internflykt i vissa fall komma ifråga även för andra, t.ex. barnfamiljer.”
Nytt rättsligt ställningstagande gällande Afghanistan – SR 59/2016:
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac387159194c1/1481191096023/RCSR5916.pdf

Det har tidigare varit många stora demonstrationer över hela landet gällande hur asylsökande från Afghanistan behandlats. De har kastats mellan hopp och förtvivlan under denna höst. Civilsamhället har visat på stort motstånd och det är dags nu att vi även visar det motståndet mot de kommande deporationerna dit. Den afghanska parlamentet har tydligt visat på behovet av omvärlden hjälp med att erbjuda skydd och trygghet utanför Afghanistan genom att säga nej till återtagandeavtal, detta trots att Sverige konsekvent försöker tvinga landet att ta emot tvångsdeporterade. Samtidigt avråder UD från resor dit (se länk nederst). Om inte Migrationsverket och Gränspolisen kan visa att man har förstått exakt hur farligt det är att återvända till Afghanistan, så är det vår plikt som medmänniskor och aktivister att informera dem om detta. Detta kan vi göra både i ord och handling – genom demonstrationer och genom blockad vid förvaret i Märsta samt även fortsätta med flygplatsaktion om det blir deportation av färre antal personer via reguljärflyg. Flygbladet nederst kan tryckas upp och delas ut på flygplatsen. Således: Alla till Märsta!

Stoppa deportationer till Afghanistan! Nu!

Hanna Tellholt
Aktiv i Asylrörelsen
Göteborg 12:e december 2016

migrationisnotacrime

Länkar:
Samlingsanteckning sedan 2013 – läget i Afghanistan:
https://www.facebook.com/notes/hanna-lucia-tellholt/afghanistan/745253825492006


flygplatsflyer

Annonser